fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců

 • Tarify
 • Územní platnost
 • Nutná a neodkladná péče Nutná a neodkladná péče se skládá z nezbytné péče zdravotnické pohotovostní a záchranné služby, z lékařem indikované přepravy do nejbližšího odborně příslušného zdravotnického zařízení, ze stanovení diagnózy a léčebného postupu včetně nezbytných vyšetření, z nutných a neodkladných zdravotních výkonů včetně nezbytných léků a zdravotnického materiálu, z nezbytné hospitalizace po dobu nezbytně nutnou, a to maximálně v rozsahu nutné a neodkladné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Maximálně komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Komplexní zdravotní péče se skládá z ambulantní i ústavní léčebné péče včetně péče diagnostické, péče preventivní, péče dispenzární, a dále z pohotovostní a záchranné služby, z poskytování léků a dopravy nemocných a z případné repatriace pojištěného nebo tělesných ostatků pojištěného. Poskytnutí komplexní zdravotní péče je garantováno v síti smluvních zdravotnických zařízení a to vždy maximálně v rozsahu zdravotní péče standardně hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Limit pojistného plnění pro pojistnou událost Pojištění se sjednává se sjednanými výlukami z pojištění a s limitem pojistného plnění na pojistnou událost.
 • Lékařský převoz, repatriace Náklady na zdravotně indikovaný převoz do nejbližší vhodné nemocnice nebo k lékaři. Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad pojištěný vlastní či vlastnil, popř. do státu, ve kterém má či měl pojištěný povolen pobyt.
 • Ambulantně předepsané léky Léky předepsané ambulantně lékařem na jméno pojištěného v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
 • Akutní zubní ošetření Stomatologické ošetření za účelem odstranění bolesti, zubní výplň v jednoduchém provedení.
 • Preventivní péče
 • Prohlídka u lékaře
 • Prohlídka u stomatologa
 • Prohlídka u gynekologa Pro ženy od 15 let.
 • Povinné očkování
 • Celkem

Základní pojištění

BASIC

 • ČR + Schengen
 • 60 000 EUR

Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců

Pojištění se vztahuje na nutnou a neodkladnou léčebnou péči a je doporučeno pro krátkodobý pobyt cizince v ČR.

Tarify: BASIC

 • Vhodné zejména pro krátkodobá víza a dlouhodobá víza vyřizovaná na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.
 • Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb.
 • Platnost smlouvy i v rámci Schengenu.

Cena v Kč za 1 měsíc
Studentská sleva na pojištění = 50 Kč za měsíc
Ke všem tarifům lze sjednat připojištění odpovědnosti za 120,-Kč / měsíc

Ceník

Věk BASIC Basic student**
0 – 18 550 Kč x
19 – 60 600 Kč 550 Kč
61 – 69 700 Kč x

Připojištění odpovědnosti

 • plnění: 40 000 EUR, spoluúčast 40 EUR

Seznam smluvních zdravotnických zařízení na tel. +420 234 280 234
Formulář na hlášení škod

Reklamace a detailní informace
E-mail: martin.blecha@uniqa.cz

Xiaomi
Xiaomi

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.