226-222-333 9:00 - 17:00
 • cs

ISIC roční pojištění s dlouhodobými výjezdy

Cestovní pojištění vhodné na delší studijní pobyty (Erasmus, stáže, atd.).

Základní podmínky:
 • Pouze pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE a IYTC.
 • Platnost pojištění je 365 dní od data sjednání.
 • Pojištění lze sjednat i ze zahraničí (platí od 7. dne následujícího po datu sjednání).
 • Pojištění platí po Evropě nebo po celém světě.
 • Délka jedné cesty až 1 rok po opuštění ČR.

Pojištění je možno také zakoupit na následujících místech po celé ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz

nebo tel.: +420 226 222 333

 • Tarify
 • Územní platnost


  Evropa: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
 • Platnost pojištění


  Platnost pojištění je 365 dní od data sjednání, v okamžiku sjednání je nutné mít platnou kartu ISIC/ITIC/IYTC/ALIVE.
 • Délka jedné cesty


  Pro pojištění není stanoven limit počtu zahraničních cest, jedna cesta však může trvat max. 180 / 365 dní podle zvoleného tarifu. Pro případ pojistné události je nutné jednotlivé výjezdy datově zdokumentovat (např. letenka, jízdenka, razítko v pasu apod.).
 • Léčebné výlohy


  Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Kryje zejména ambulantní lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, akutní ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem a přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení.
 • Repatriace


  Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky ze zahraniční nemocnice do místa trvalého bydliště v ČR případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky v případě úmrtí.
 • Smrt úrazem


  Zemře-li pojištěný na následky úrazu, vyplatí se oprávněné osobě pojistná částka.
 • Trvalé následky úrazem


  Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah jeho tělesného poškození.
 • Opatrovník


  Náklady osoby dle výběru pojišťeného na přepravu z ČR do místa hospitalizace pojištěného a zpět a na běžné ubytování v místě hospitalizace pojištěného v případě, že hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu vážné nemoci nebo úrazu potrvá nejméně 5 dní.
 • Zachraňovací náklady


  Náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události včetně nákladů na případné pátrací či vyprošťovací akce.
 • Celkem

Základní pojištění

ID

TOP

 • Celý svět
 • 365 dní
 • 365 dní
 • 4 000 000 Kč
 • 4 000 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 80 000 Kč
 • 1 200 000 Kč

Základní pojištění

IC

 • Evropa
 • 365 dní
 • 180 dní
 • 4 000 000 Kč
 • 4 000 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 80 000 Kč
 • 1 200 000 Kč

Připojištění

Odpovědnost za škody
(zdraví + majetek)
Tarif – L
Plnění 1 000 000 Kč
Cena 200 Kč
Zavazadla a cestovní doklady Tarif – Z
Ztráta cestovní doklady 80 000 Kč
Ztráta zavazadla 5 000 Kč/ks, max. 15 000 Kč
Zpoždění zavazadel 5 000 Kč
Cena 200 Kč
Nebezpečné a zimní sporty Tarif – S
Cena IC = 200 Kč / ID = 1000 Kč
Rozšířené asistenční služby Tarif – R
Předčasný návrat z pojištěné cesty 80 000 Kč
Zmeškání odjezdu veřejného dopravního prostředku 80 000 Kč
Právní pomoc v zahraničí 80 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 80 000 Kč
Zprostředkování finační pomoci pojištěnému 80 000 Kč
Náklady vzniklé zpožděnému letu 5 000 Kč
Cena 200 Kč
Nebezpečnými sporty se rozumí:

Rafting od 3. stupně obtížnosti, jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balonem, vysokohorská turistika od 3.000m n. m. do 5.000m n. m., speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledu nebo vodě, jiné obdobné nebezpečné sporty, veřejně organizované sportovní soutěže, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionální provozovávání jakéhokoli druhu sportu, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních.

Z pojištění jsou vyloučeny:

Skoky na lanu, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5.000m n. m. a horolezení.

Dokumenty ke stažení:
[reklama_left]
[reklama_right]