fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

ISIC roční pojištění s dlouhodobými výjezdy

Cestovní pojištění vhodné na Erasmus a stáže

 • Tarify
 • Územní platnost Evropa: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
 • Platnost pojištění Platnost pojištění je 365 dní od data sjednání, v okamžiku sjednání je nutné mít platnou kartu ISIC/ITIC/IYTC/ALIVE.
 • Délka jedné cesty Pro pojištění není stanoven limit počtu zahraničních cest, jedna cesta však může trvat max. 180 / 365 dní podle zvoleného tarifu. Pro případ pojistné události je nutné jednotlivé výjezdy datově zdokumentovat (např. letenka, jízdenka, razítko v pasu apod.).
 • Léčebné výlohy Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Kryje zejména ambulantní lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, akutní ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem a přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení.
 • Repatriace Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky ze zahraniční nemocnice do místa trvalého bydliště v ČR případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky v případě úmrtí.
 • Opatrovník Náklady osoby dle výběru pojišťeného na přepravu z ČR do místa hospitalizace pojištěného a zpět a na běžné ubytování v místě hospitalizace pojištěného v případě, že hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu vážné nemoci nebo úrazu potrvá nejméně 5 dní.
 • Zachraňovací náklady Náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události včetně nákladů na případné pátrací či vyprošťovací akce.
 • Smrt úrazem Zemře-li pojištěný na následky úrazu, vyplatí se oprávněné osobě pojistná částka.
 • Trvalé následky úrazem Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah jeho tělesného poškození.
 • Celkem

Erasmus a stáže

IC

TOP
 • Evropa
 • 365 dní
 • až 180 dní
 • 6 000 000 Kč
 • 6 000 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 1 800 000 Kč
 • 300 000 Kč
 • 150 000 Kč

Studijní pobyty ve světě

ID

 • Omezený svět
 • 365 dní
 • až 365 dní
 • 6 000 000 Kč
 • 6 000 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 1 800 000 Kč
 • 300 000 Kč
 • 150 000 Kč

Základní podmínky:

 • Pouze pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE a IYTC.
 • Platnost pojištění je 365 dní od data sjednání.
 • Pojištění lze sjednat i ze zahraničí (platí od 7. dne následujícího po datu sjednání).
 • Pojištění platí po Evropě nebo po celém světě.
 • Délka jedné cesty až 1 rok po opuštění ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz nebo tel.: +420 226 222 333

Informace o koronaviru pro klienty ISIC cestovního pojištění jsou připraveny zde nebo je lze získat na infolince pojišťovny UNIQA na tel. čísle +420 488 125 125.

Připojištění

Rozšířený svět

Tarif W pro ID

 • USA, Kanada

Prodloužení délky cesty

Tarif C pro IC

 • 365 dní

Nebezpečné a zimní sporty

Tarif S

Odpovědnost za škody (zdraví + majetek)

Tarif L

 • 2 000 000 Kč

Rozšířené asistenční služby

Tarif R

 • 80 000 Kč
 • 80 000 Kč
 • 80 000 Kč
 • 80 000 Kč
 • 5 000 Kč

Zavazadla a cestovní doklady

Tarif Z

 • 5 000 Kč / ks, max. 15 000 Kč
 • 5 000 Kč
 • 80 000 Kč
Nebezpečnými sporty se rozumí:

Rafting od 3. stupně obtížnosti, jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balonem, vysokohorská turistika od 3.000m n. m. do 5.000m n. m., speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledu nebo vodě, jiné obdobné nebezpečné sporty, veřejně organizované sportovní soutěže, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionální provozovávání jakéhokoli druhu sportu, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních.

Z pojištění jsou vyloučeny:

Skoky na lanu, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5.000m n. m. a horolezení.

Kde najdete pomoc?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční službu UNIQA na čísle +420 296 333696

Pro komunikaci ohledně cestovního pojištění do zahraničí udávejte číslo pojistné smlouvy: 10 605 10 600

Xiaomi
Xiaomi

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.