226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Oznámení o neposkytnutí slevy

Nebyla Ti poskytnuta sleva, na kterou jsi měl podle aktuální databáze na www.isic.cz nárok, a to ani na základě reklamace této skutečnosti u daného obchodníka – poskytovatele slev? Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžeš dát vědět a my věc prověříme. A pokud se prokáže, že poskytovatel i přes dodržení všech podmínek pro čerpání slevy pochybil ve Tvůj neprospěch, bude sjednána náprava. Tímto Vám oznamuji, že mi nebyla poskytnuta sleva, na kterou mám podle aktuální databáze poskytovatelů slev uvedené na www.isic.cz nárok. Powered byEMF HTML Contact Form Tento formulář jsou oprávněni použít pouze stávajíci držitelé platných průkazů ISIC, IYTC nebo ITIC. Na neoprávněné použití formuláře nebude brán zřetel.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]