fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

FAQ

Kde a jakým způsobem požádat o průkaz ISIC / ISIC Školák / ISIC SCHOLAR / ITIC?

Přímo na škole (školní průkaz):

Platnost průkazu ze školy je možno prodloužit a samotný průkaz má více funkcí. O školní průkaz je možné požádat pouze v případě, když je Vaše škola zapojena do projektu „ISIC Školám“ a vydává vlastní průkazy. Zda máte možnost požádat o vystavení průkazu na škole, můžete zjistit zde.

Online nebo v prodejní síti (jednorázový průkaz):

O průkaz můžete požádat přes objednávkový formulář nebo můžete navštívit některé z našich výdejních míst. Průkaz zakoupený mimo školu je jednorázový a nelze jej po uplynutí doby platnosti prodloužit.

Jaký je rozdíl mezi průkazy ISIC, ISIC Školák a ISIC SCHOLAR?

Průkaz ISIC je určen pro studenty denní formy studia SŠ, VOŠ nebo VŠ na území ČR.

Průkaz ISIC Školák je určen pro žáky ZŠ, přičemž tento typ průkazu vydávají přímo samy ZŠ. Průkaz má dobu platnosti 5 let, nejdéle však do konce prosince roku, kdy dochází k ukončení školní docházky.

Průkaz ISIC SCHOLAR je určen pro žáky ZŠ a je jednorázovou variantou průkazu ISIC Školák. Maximální platnost průkazu ISIC SCHOLAR je 16 měsíců.

Proč má průkaz ISIC Školák jinou platnost než průkaz ISIC SCHOLAR?

Průkaz ISIC Školák je školní průkaz. Doba platnosti může být na až 5 let od data vystavení. Platnost je omezena délkou docházky na školu: žák v první třídě tedy bude mít ISIC až do konce páté třídy, deváťák jen na rok.

Průkaz ISIC SCHOLAR je jednorázovou variantou průkazu pro žáky základních škol, které nevydávají vlastní průkazy. Platnost jednorázového průkazu ISIC SCHOLAR začíná v září a končí v prosinci následujícího roku.

Jaký je rozdíl mezi školním průkazem ISIC / ITIC a průkazem jednorázovým?

Školní průkaz je možno po uplynutí první doby platnosti jednoduše prodloužit a používat jej po celou dobu studia/zaměstnání na škole. Prodloužení probíhá zakoupením revalidační známky na aktuální školní/akademický rok na kontaktním místě nebo v kartovém centru vaší školy. Kromě toho můžete školní průkaz používat na vstupy do školy nebo ve školní jídelně. V případě ztráty nebo zničení průkazu lze vystavit duplikát.

Jednorázový průkaz nelze prodloužit a po uplynutí doby platnosti můžete průkaz skartovat. Pokud průkaz ztratíte nebo zničíte, nelze požádat o vystavení duplikátu.

Co vše potřebuji k vyřízení školního průkazu?

Veškeré informace vám budou poskytnuty u kontaktní osoby pro výdej průkazů na vaší škole nebo v kartovém centru.

Co potřebuji pro vyřízení průkazu v případě, že jej nepořizuji přes školu, ale online nebo v prodejní síti?

Pro pořízení ISIC potřebujete: barevnou průkazovou fotografii (2,8 x 3,4 cm), občanský průkaz/pas a vyplněnou žádost o průkaz s razítkem školy (ne starší než dva měsíce).

Pro pořízení ISIC SCHOLAR potřebujete: barevnou průkazovou fotografii (2,8 x 3,4 cm), občanský průkaz/pas zákonného zástupce, doklad totožnosti žáka (rodný list, pas…) a vyplněnou žádost o průkaz (není potřeba razítka ze školy, v žádosti zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení o návštěvě školy).

Pro pořízení ITIC potřebujete: barevnou průkazovou fotografii (2,8 x 3,4 cm), občanský průkaz/pas, vyplněnou žádost o průkaz s razítkem školy (ne starší než dva měsíce).

Za jak dlouho bude průkaz vystaven?

Pokud objednáváte online a stihnete objednávku provést do 11 hod, průkaz odešleme hned následující pracovní den poštou (neplatí pro objednávky učiněné o víkendech a svátcích). Jakmile bude průkaz připraven k expedici, obdržíte e-mail s licenčním číslem průkazu a odkazem na sledování zásilky u České pošty.

Pokud si průkaz pořizujete osobně u některého z našich partnerů, bude vám vystaven na počkání.

Existuje při online objednávce i jiný způsob doručení průkazu, než je odeslání průkazu doporučeným dopisem?

Průkazy objednané online odesíláme pouze doporučeným dopisem, jiný způsob možný není.

Průkaz byl adresován na dítě. Kdo může zásilku vyzvednout?

Doporučenou zásilku může vyzvednout i zákonný zástupce dle Podmínek pro vydání poštovní zásilky ČP (poštovní zásilku Česká pošta vydá fyzické osobě, která prokáže, že je zákonný zástupce adresáta (mladšího 15 let) nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta a zároveň se prokáže osobním dokladem).

Jsem studentem kombinované/dálkové formy studia. Mám nárok na průkaz ISIC?

O průkaz ISIC mohou požádat pouze studenti v prezenční formě studia. Jako student kombinované formy studia můžete požádat o průkaz ALIVE Student v případě, když vaše škola tyto průkazy vystavuje. Pokud ne, máte možnost požádat o průkaz IYTC, který je určen pro mládež do 26 let.

Jsem studentem jazykové školy. Mám nárok na průkaz ISIC?

Ano, ale pouze v případě, že se jedná o denní formu pomaturitního studia cizího jazyka, a to na škole, která je evidovaná v rejstříku škol MŠMT.

Jsem studentem zahraniční školy. Kde můžu o průkaz požádat?

Od školního roku 2018/2019 průkazy ISIC pro studenty zahraničích škol nevystavujeme. Doporučujeme vám o průkaz požádat v zemi, ve které studujete. Více informací naleznete na stránkách isic.org.

Jsem studentem denní formy studia ve služebním poměru vojáka/policisty z povolání. Mám nárok na průkaz ISIC?

Studenti ve služebním poměru vojáka/policisty z povolání nesplňují status studenta dle Zákona o státní sociální podpoře §12 a) 117/1995 Sb., a proto nemají nárok na slevy a výhody vyplývající ze statusu studenta a o průkaz ISIC požádat nemohou.

Můžete však požádat o průkaz IYTC, který je určen pro mládež do 26 let.

Lze u vás objednat plastový průkaz k digitálnímu průkazu ISIC?

Bohužel, tuto službu neposkytujeme. Doporučujeme Vám o vystavení plastové verze průkazu požádat na místě, kde jste získal/a digitální ISIC.

Při uplatnění slevy online mi systém hlásí neplatný ISIC. Jak mám postupovat?

  • Vyplněné číslo průkazu musí být ve formátu S420123456789A.
  • Při uplatnění slevy zkontrolujte fakturační adresu – sleva je poskytována držiteli průkazu
  • Při přetrvávajících obtížích nám neváhejte zaslat screenshot obrazovky, kde Vám systém hlásí problém, současně nám zašlete foto průkazu z obou stran. Potřebné podklady nám můžete zaslat na e-mail info@isic.cz.

Na průkazu mám rozmazanou fotografii/chybné datum narození/chybu ve jméně. Jak můžu průkaz reklamovat?

Napište nám na e-mail online@isic.cz, zašlete naskenovaný průkaz z obou stran k posouzení a popište nám, čeho přesně se chyba týká. Vaše žádost o reklamaci bude posouzena na základě pravidel Reklamačního řádu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne od podání reklamace.

Průkaz byl odcizen/ztracen/zničen. Je možné vystavit duplikát?

V případě odcizení nebo ztráty školního průkazu, je potřeba o této události informovat školu, která bude celou situaci řešit a může vystavit duplikát průkazu.

Pokud se jedná o průkaz jednorázový, doporučujeme nahlásit odcizení/ztrátu průkazu na online@isic.cz. Na základě vaší žádosti můžeme jednorázový průkaz zrušit, aby nebyly Vaše osobní údaje zneužity. Duplikát jednorázového průkazu nelze vystavit.

Našel jsem průkaz, co s ním mám dělat?

Nalezený průkaz můžete odevzdat na nejbližší policejní stanici nebo nám ho můžete zaslat na adresu: GTS Alive s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Průkaz nám odešlete doporučeně i s krátkou informací o tom, kde a kdy jste průkaz našli.

Při uplatnění slevy online mi systém hlásí neplatný ISIC. Jak mám postupovat?

  • Vyplněné číslo průkazu musí být ve formátu S420123456789A (bez mezer, včetně písmene na začátku a na konci).
  • Při uplatnění slevy zkontrolujte fakturační adresu – sleva je poskytována pouze držiteli průkazu
  • Při přetrvávajících obtížích nám na info@isic.cz zašlete screenshot obrazovky, kde Vám systém hlásí problém. Přiložte nejlépe i foto průkazu z obou stran.

Proč mi v obchodě nechtějí uznat slevu, i když ji oficiálně poskytují?

Jedná se pravděpodobně o neproškolený personál. Doporučujeme zkontrolovat podmínky slevy přímo v naší databázi slev a na ni se odvolat. Pokud nepomůže domluva na místě, napište nám na info@isic.cz, ve které provozovně a kdy k neuznání slevy došlo.

Zpětná vazba je pro nás v tomto případě velmi důležitá, abychom na dodržování pravidel poskytování slev mohli lépe dohlédnout.

Otázky ke koronaviru a pojištění

Aktuální informace pro klienty pojišťovny UNIQA (a tedy i klienty pojištění sjednaného přes ISIC) naleznete ZDE.

Více informací naleznete na uniqa.cz/cestovni-pojisteni nebo pošlete vaše dotazy na e-mail cestovni@uniqa.cz. V případě zdravotního pojištění pro cizince kontaktujte pojišťovnu e-mailem na zdravotni@uniqa.cz

1) Je možné uhradit zdravotní péči při nákaze novým koronavirem v zemi, ve které se právě nacházím?
Pro smlouvy sjednané do 31. 12. 2020 platí:

Pokud pojištěný při vycestování neporušil doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, tak pojištění pokrývá i náklady na léčbu tohoto onemocnění.

Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2021:

Platí, že v rámci nových pojistných podmínek UCZ/Ces/20 bude poskytnuto krytí na COVID-19 i v tzv. červených zemích. Nově tedy pojištění nevylučuje krytí nemoci COVID-19, a to ani z důvodu zařazení do červené kategorie na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz.

2) Proplatí mi pojišťovna náhradní ubytování nebo propadlé letenky v případě vyhlášení karantény v zemi, ve které se nacházím? 
Náklady na pobyt v karanténě nejsou předmětem pojištění. Stejně tak ani propadlé letenky, ušlý zisk atp.

3) Pokud se nacházím v zemi, kde je nařízena karanténa, uhradí mi pojišťovna předčasný návrat do ČR?
V případě, že klientovi není repatriace zařízena jinak (např. repatriačním vládním letem), přebírá UNIQA náklady na náhradní dopravu do ČR po konci karantény (pokud nebyla lokalita v karanténě již před vycestováním nebo v ní klient nezůstal dobrovolně).

4) Mám připojištění storno poplatku. Vztahuje se storno na mé pojištění v situaci, kdy je země, do které cestuji, v karanténě?
Pojištění storna nelze uplatnit v situaci, kdy Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) vydá doporučení necestovat do zvolené lokality. Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy dojde k uzavření destinace, nebo je zakázáno do této destinace vycestovat, případně je-li paušální zákaz cestování do ciziny. Pojištění storna se bohužel nevztahuje ani na situace, kdy je klient umístěn do domácí karantény.

5) Mám připojištění storno poplatku – vztahuje se storno na mé pojištění, v situaci, kdy nařízení vlády vydalo zákaz vycestování?
Pojištění storna nelze uplatnit v situaci, kdy MZV vydá doporučení necestovat do zvolené lokality. Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy dojde k uzavření destinace, nebo je zakázáno do této destinace vycestovat, případně je-li paušální zákaz cestování do ciziny. Pojištění storna se bohužel nevztahuje ani na situace, kdy je klient umístěn do domácí karantény.

6) Prodlouží se mi pojištění, pokud mám sjednáno ISIC roční pojištění s průkazem (tarif IA/IB IC/ID), kdy se po 45 dnech mám vracet, ale byl mi zrušen let nebo se z jiného důvodu nemohu vrátit do ČR?
V případě, že klient vycestuje do zahraničí a uvízne v karanténě z důvodu epidemie koronaviru a lokalita nebyla v karanténě již před vycestováním, platí následující: UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem klientům, kteří se z důvodu karantény nebudou schopni vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

7) Vztahují se na mou smlouvu náhrady na ušlou mzdu?
Ušlá mzda není předmětem pojištění.

Komplexní zdravotní pojištění pro cizince

8) Mám nárok v rámci mé pojistné smlouvy na případnou péči při nákaze koronavirem u tarifu BASIC/KOMPLEX?
Ano.

9) Mám nárok na případné otestování na koronavirus v rámci mé pojistné smlouvy u tarifu BASIC/KOMPLEX?
Ano, pokud byl test doporučen lékařem a splňuje podmínky pro proplacení z veřejného zdravotního pojištění.

Kde najdu pomoc v případě pojistné události?

V případě zdravotních potíží v zahraničí neváhejte kontaktovat asistenční službu. Vždy je nutné nahlásit číslo pojistné smlouvy. Asistenční služba: +420 296 333 696 Číslo pojistné smlouvy: 10 605 10 600

Jak sjednám pojištění?

Pojištění lze sjednat pouze online, rychle a jednoduše z pohodlí Vašeho domova.

Pokud jsem v zahraničí, mohu si sjednat cestovní pojištění?

Ano, pokud již jste v zahraničí, můžete si sjednat pojištění online, kde musíte zaškrtnout políčko „jsem v zahraničí“. Jediný rozdíl při sjednání pojištění ze zahraničí je fakt, že Vám pojistná smlouva začne platit až 7. den po sjednání.

Mohu si sjednat pojištění na www.isic.cz, aniž bych vlastnil platný průkaz ISIC?

Ano, můžete. Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA jsme připravili jak produkty, které jsou navázané na platný průkaz ISIC, ITIC, IYTC nebo ALIVE, ale také produkty, pro jejichž sjednání průkaz nepotřebujete. Nabídku pojištění najdete zde, kde si pojištění bez průkazu můžete jednoduše vyfiltrovat.

Při objednávce mi nejde zadat datum pojištění. Co mám dělat?

U tarifů ISIC roční pojištění je datum platnosti automaticky nastaveno od následujícího dne po dni sjednání pojištění (pokud je pojištěná osoba již v zahraničí, platí až od 7. dne po datu sjednání pojištění). Datum počátku platnosti nelze v tomto případě nastavit.

Objednal/a jsem si pojištění, mohu dodatečně navýšit limit plnění nebo změnit tarif?

Bohužel, platné k smlouvě již nelze přidat připojištění, měnit platnost smlouvy, nebo měnit celý tarif pojištění. Pokud chcete využít jednu z těchto variant, neváhejte nás kontaktovat na naší infolince 226 222 333 nebo na mail info@isic.cz.

Kdy dostanu smlouvu k pojištění při objednávce online a kartičku pojištěnce?

Po zaplacení se vygeneruje stránka, kde má zákazník možnost si smlouvu stáhnout, a to by měl udělat. Následně pojistnou smlouvu obdržíte e-mailem. Součástí smlouvy je kontakt na asistenční službu, která Vám v případě pojistné události sdělí postup a poskytne pomoc a kartičku pojištěnce, kterou je nutné mít vždy na cestách u sebe. Na poslední straně je potvrzení v anglickém jazyce. Smlouvu není potřeba podepisovat a zasílat k nám.

Jaké heslo mám použít, pokud chci otevřít přílohu e-mailu, kde je odeslána pojistná smlouva?

Heslo je vaše rodné číslo bez symbolu lomítka. Pokud se vám nedaří otevřít zaheslovaný soubor, neváhejte nás kontaktovat. Při e-mailové komunikaci prosím uveďte vaše jméno, příjmení a pro kontrolu rok narození nebo číslo vašeho průkazu.

Pokud vás kontaktuji e-mailem, co vše mám uvést pro dohledání mé pojistné smlouvy?

Při e-mailové komunikaci prosím uveďte vaše jméno, příjmení a pro kontrolu rok narození nebo číslo vašeho průkazu. Kontaktovat nás můžete na info@isic.cz.

Jaké sporty jsou zahrnuty v tarifu Nebezpečné a zimní sporty?

Odpověď naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách na první straně (bod 5.2 a 5.3). K rychlejšímu vyhledání můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+F a zadání názvu sportu. Pokud sport, který provozujete není ve VPP zahrnut, neváhejte nás kontaktovat, vše prověříme.

Co se rozumí délkou jedné cesty?

Pro pojištění není stanoven limit počtu zahraničních cest, jedna cesta však může trvat max. 45 dní u tarifu IA/IB nebo 180 dní u tarifu IC. Pro případ pojistné události je nutné jednotlivé výjezdy ideálně datově zdokumentovat (např. letenka, jízdenka, razítko v pasu nebo nákupem platební kartou pojištěné osoby při překročení hranic apod.).

Do kdy můžu zažádat o storno pojištění a budou mi účtovány poplatky?

Zánik pojištění je uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách v čl. 9 Zánik pojištění. V případě předčasného ukončení smlouvy nás neváhejte kontaktovat s žádostí na  info@isic.cz.

Více informací naleznete na uniqa.cz/cestovni-pojisteni nebo pošlete vaše dotazy na e-mail cestovni@uniqa.cz. V případě zdravotního pojištění pro cizince kontaktujte pojišťovnu e-mailem na zdravotni@uniqa.cz

Veškeré informace pro školy jsme soustředili na webové stránky www.isicskolam.cz. Na přehled častých dotazů se dostanete prostřednictvím tohoto odkazu.

Jak se stát poskytovatelem slevy?

Jednoduše. Kontaktujte nás a my s vámi prodiskutujeme váš záměr a připravíme s vámi model slevy. Pokud se domluvíme, uzavřeme s vámi smlouvu o spolupráci, která upravuje práva i povinnosti obou stran.

Důležitou podmínkou pro zahájení spolupráce je implementace verifikačního nástroje ISIC CHECK, který slouží k ověřování platnosti průkazů a umožňuje uchovávat data o proběhlých transakcích. ISIC CHECK využívají jak kamenné prodejny, tak e-shopy.

Více o benefitní spolupráci se dozvíte zde.

Co mi benefitní spolupráce přinese?

Budete součástí benefitního programu navázaného na průkazy ISIC, ITIC, IYTC nebo ALIVE, které využívá 370 000+ zákazníků, z čehož většina jsou studenti. Z naší strany získáte výhodně dlouhodobou marketingovou podporu cílenou přímo na držitele průkazů. Rovněž vám poskytneme verifikační nástroj ISIC CHECK, díky kterému budete mít přehled o potřebách a chování zákazníka.

Více o benefitní spolupráci se dozvíte zde.

Mohu prostřednictvím ISIC oslovovat studenty, aniž bych poskytoval slevu?

Ano, je možné s námi navázat pouze mediální spolupráci. Studentům budeme rádi prezentovat jakékoli téma, které se jich týká a může je zajímat. Můžeme vám tak pomoci se zvyšováním prodejů, náborem studentů, brand awareness či launchem/relaunchem vašich produktů či služeb.

Více o mediální spolupráci se dozvíte zde.

Studentský účet G2

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.