Podmínky použití aplikace ALIVE APP a profilu ALIVE

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky použití aplikace Alive App a Profilu Alive („Podmínky“) slouží k úpravě práv a povinností provozovatele a uživatele aplikace Alive App a Profilu Alive .

1.2. Mobilní aplikace Alive App („Aplikace“ nebo „Alive App“) a uživatelský profil zahrnující uživatelské rozhraní Profilu Alive („Profil Alive “) jsou zřízeny a provozovány společností GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 („GTS Alive “).

1.3. Účelem aplikace je poskytnutí digitálního průkazu, přístupu k jednotnému profilu ALIVE, který bude zobrazovat a uchovávat vystavené průkazy a karty, zakoupené pojištění a další funkcionality. Pokud to uživatel navíc odsouhlasí, bude mu zobrazen relevantní obsah včetně příjmu vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky a za odměnu může využít také možnost účastnit se marketingových akcí pro odběratele novinek – například spotřebitelských soutěží.

1.4. Aplikace je určena bez omezení všem fyzickým osobám („Uživatel“) včetně držitelů některého z průkazů AliveID s ISIC, AliveID s ISIC Scholar, AliveID s ITIC, AliveID s IYTC, AliveID absolvent, ISIC, ISIC Scholar/Školák, IYTC, ITIC, Alive student, Alive zaměstnanec a Alive absolvent Alive , ISIC, ISIC Scholar, ITIC a IYTC („Průkaz“) (a včetně držitelů některého Průkazu anebo digitálního průkazu vydaného při studiu (i absolventům) vzdělávacím zařízením/školou/univerzitou/vysokou školou („Škola“) dle interních postupů dané Školy) a Alive členských karet („Karta“)..

1.5. Aplikace je určena bez omezení všem osobám, kteří mají sjednané ISIC cestovní pojištění nebo zdravotní pojištění zprostředkované GTS ALIVE Services s.r.o. („GTS ALIVE Services“) nebo v systému GTS ALIVE.

1.6. Užíváním Aplikace anebo Profilu Alive Uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky a bere na vědomí a prohlašuje, že rozumí informaci o zpracování osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.

1.7. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb Aplikace a Profilu Alive mezi GTS Alive a Uživatelem.

1.8. Obsah služeb je poskytován zdarma, ledaže je Uživatel předem upozorněn na hrazenou službu a tuto odsouhlasí přijetím separátních podmínek.

1.9. Využití služeb uživatel mladšího 15 let podléhá souhlasu zákonného zástupce.

2. Funkce Aplikace

2.1. Přehled :

2.1.1. Funkce Alive App dostupné bez přihlášení/aktivace:

 • Vyhledávač slev = tato funkce Vám zobrazí nejbližší partnery poskytující slevy či benefity pro vybrané Průkazy, přičemž uvedené je možno třídit dle různých kritérií.
 • Zobrazení soutěží a akcí.
 • Zobrazení informací o produktech GTS Alive .

2.1.2. Funkce dostupné po přihlášení/aktivace do Profilu Alive :

 • Přehled platných Průkazů.
 • Přehled digitálních Průkazů.
 • Přehled zakoupených pojištění a možnost stahovat příslušnou dokumentaci k pojistné smlouvě.
 • Možnost aktualizace osobních údajů Uživatele (tato probíhá výhradně vůči GTS Alive).
 • Možnost vygenerování digitálního Průkazu.
 • Oblíbené slevy, možnost uložení slevy do oblíbených.

2.1.3. Funkce marketinkové sekce Alive App:

 • Příjem vybraných relevantních novinek všemi prostředky dle případně upravených předvoleb, včetně elektronických prostředků.
 • Možnost notifikací dle nastavení.
 • Soutěže za odměnu pro odběratele vybraných novinek.
 • Přizpůsobení zobrazených informací dle zjištěných preferencí Uživatele.
 • U absolventských průkazů možnost získávat notifikace Školy v rámci absolventského klubu.

2.2. Informace ke zobrazení digitálních Průkazů:
Digitální Průkaz se zobrazuje automaticky při jeho vzniku, neboť aplikace jej přiřadí Uživateli na základě jeho jedinečného identifikátoru.
V případě, že se digitální Průkaz Uživateli nezobrazuje, Uživatel může kontaktovat technickou podporu na info@isic.cz .

V Aplikaci je možné zobrazit tyto druhy Průkazů:

Multifunkční Průkazy ALIVE ID:

 • AliveID s mezinárodní licencí ISIC („AliveID s ISIC“),
 • AliveID s mezinárodní licencí ISIC Scholar („AliveID s ISIC Scholar“),
 • AliveID s mezinárodní licencí IYTC („AliveID s IYTC“),
 • AliveID s mezinárodní licencí ITIC („AliveID s ITIC“),
 • AliveID absolvent.

Ostatní průkazy:

 • ISIC,
 • ISIC Scholar/Školák,
 • ITIC,
 • Alive  student, Alive zaměstnanec a Alive absolvent,

2.3. Ostatní informace

Aplikaci je možno vyjma užití v rámci mobilního zařízení zobrazit také přes internetový prohlížeč. Užitím aplikace přes internetový prohlížeč Uživatel bere na vědomí, že některé funkce mohou být omezeny a není možné využívat funkci digitálního průkazu. Rovněž je možné, že pro některé prohlížeče anebo jejich verze nebude Aplikace zcela funkční.

3. Aktivace/Přihlášení do Profilu Alive

3.1. Základní funkcí Aplikace je umožnění využívání všech funkcí Profilu Alive .

3.2. Obsah služeb je poskytován zdarma, ledaže je Uživatel předem upozorněn na hrazenou službu a tuto odsouhlasí.

3.3. Používání Průkazu podléhá Pravidlům použití průkazů a karet a Uživatel je povinen tyto dodržovat.

3.4. GTS Alive neposkytuje záruku, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení.

3.5. Konkrétní využití Průkazu pro konkrétní funkce ve Škole nezajišťuje GTS Alive , avšak Škola, GTS Alive za možnosti a způsoby využití Průkazu v rámci Škol neodpovídá.

3.6. Průkaz je využitelný v rámci benefitní sítě GTS Alive a také v mezinárodní benefitní síti ISIC Association („Benefitní síť“). Uživatel s platným Digitálním průkazem má nárok na výhody a slevy obsažené v Benefitní síti, a to dle Pravidel používání průkazů a karet.

3.7. Přihlášení v Aplikaci k Profilu Alive je trvalé. Uživatel se zavazuje chránit si přístup k mobilnímu zařízení prostřednictvím příslušných ochranných prvků dle mobilního zařízení (např. hesel apod.) a tyto ochranné prvky, zejména hesla chránit.

3.8. V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení mobilního zařízení, je nutné si ihned změnit přístupové údaje k profilu ALIVE. Rovněž je možné profil blokovat tak, aby nedošlo k jeho zneužití. Postup k blokaci profilu je popsán v Podmínkách vedení Profilu Alive.

4. Marketingová sekce Alive App

4.1. Marketingovou sekci Uživatel odsouhlasuje a v takovém případě je mu zobrazován relevantní vybraný obsah za využití segmentace a profilování dle Zásad ochrany osobních údajů.

4.2. Odměnou pro uživatele v marketingové sekci je možnost účastnit se soutěží. Účastí v soutěži uděluje uživatel souhlas s jejími pravidly a zavazuje se řídit se Podmínkami soutěží a akcí.

4.3. Zobrazený obsah v aplikaci je možno nastavit dle svých preferencí. Zároveň je uživateli zobrazován pouze relevantní obsah dle článku 4.1.

5. Uživatel Profilu Alive, Vznik, zánik členství a doba trvání Profilu Alive

Uživatel Profilu Alive, Vznik, zánik členství a doba trvání Profilu Alive

5.1. Profil Alive je určen bez omezení všem fyzickým osobám bez ohledu na skutečnost, zda mají Průkaz anebo ne.

5.2. Profil Alive je určen také těm, kdo mají sjednané pojištění u GTS Alive Services.

5.3. Užíváním Profilu Alive Uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky a bere na vědomí a prohlašuje, že rozumí informaci o zpracování osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.

5.4. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb v podobě vedení Profilu Alive mezi GTS Alive a Uživatelem.

5.5. Obsah služeb je poskytován zdarma, ledaže je Uživatel předem upozorněn na hrazenou službu a tuto odsouhlasí přijetím separátních podmínek.

5.6. Uživatel mladší 15-ti let je oprávněn smlouvu uzavřít (čerpat služby informační společnosti) pouze, pokud to odsouhlasí zákonný zástupce, který zároveň odsouhlasí zpracování osobních údajů.

5.7. Uživatel si Profil Alive zřídí v mobilní aplikaci Alive App anebo aktivací na webových stránkách www.isic.cz/profilalive/profil, a to tak, že řádně a správně vyplní:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • telefonní číslo;
 • pohlaví (volitelně).

Potvrzením příslušného tlačítka odsouhlasí tyto Podmínky a seznámí se se zpracováním osobních údajů při vedení Profilu Alive .

5.8. Profil vzniká úspěšnou aktivací, která je potvrzena potvrzovacím e-mailem.

5.9. Profil je zřízen a trvá po dobu neurčitou.

5.10. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj Profil Alive . Uživatel při zrušení postupuje takto: 5.10.1. Online přihlášením do profilu na odkaze www.isic.cz/profilalive/profil a zvolením volby „zrušit Profil Alive “ a postupem dle zobrazených informací.

5.11. GTS Alive je oprávněno kdykoliv ukončit vedení Profilů Alive anebo profily přeměnit. Mimo jiné GTS Alive zruší Profil Alive z těchto důvodů:

 • GTS Alive ukončí činnost vedení aktivovaných Profilů Alive anebo tyto přemění na profily jiné.
 • Uživatel poruší tyto Podmínky.
 • Uživatel spáchá podvodné či nekalé jednání ve vztahu k GTS Alive anebo se pokusí obcházet tyto Podmínky, případně jedná proti dobrým mravům.
 • Uživatel žádá o ukončení zpracování osobních údajů za účelem vedení Profilu Alive .

5.12. Každá osoba je oprávněna mít pouze jeden profil ALIVE.

5.13. GTS Alive  neposkytuje záruku, že všechny služby budou bezchybné, nepřetržitě dostupné a/nebo že nedojde k jejich poškození/napadení.

5.14. Pokud to Uživatel potvrdí ve svém prohlížeči anebo se přihlašuje k profilu prostřednictvím Alive App, pak je přihlášení k Profilu Alive je trvalé. Uživatel se zavazuje chránit si přístup k mobilnímu zařízení prostřednictvím příslušných ochranných prvků dle mobilního zařízení (např. hesel apod.) a tyto ochranné prvky, zejména hesla chránit.

5.15. V případě, že dojde ke ztrátě či odcizení mobilního zařízení, je nutné si ihned změnit přístupové údaje k Profilu Alive . Rovněž je možné profil blokovat tak, aby nedošlo k jeho zneužití. Postup k blokaci profilu je následující: zaslání e-mailu na info@isic.cz.

5.16. V případě, že Uživatel zapomene své heslo, může si požádat o obnovu hesla, v takovém případě bude uživateli zaslán na e-mail odkaz pro obnovu hesla, uživatel bude vyzván k zadání nového hesla, hesla musí splňovat základní bezpečnostní pravidla.

6. Používání Alive App a Profilu Alive

6.1. Aplikace je autorským dílem a autorská díla a jiná chráněná práva obsahuje. Uživatel se zavazuje, že při používání Aplikace nebude porušovat a poškozovat práva GTS Alive  a/nebo třetích osob, bude se řídit účinnou právní úpravou a bude jednat dle těchto Podmínek a v souladu s dobrými mravy.

6.2. Uživatel není oprávněn:

 • zasahovat do bezpečnosti Aplikace;
 • neužívat Aplikaci;
 • šířit škodlivý obsah, viry či jiné nebezpečné programy;
 • porušovat při užívání Aplikace účinné právní předpisy a vnitřní předpisy Školy.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může mít omezenou dostupnost (zcela anebo částečně) z důvodu aktualizace, poruchy, nedostupnosti připojení, následkem jednání třetí osoby.

6.4. GTS Alive je oprávněno kdykoliv svěřit provoz Aplikace třetí osobě a/nebo třetím osobám.

6.5. GTS Alive neodpovídá za doručení žádných zpráv a/nebo odezvu Aplikace a/nebo funkčnost hardware, které je využito při užívání Průkazu v rámci Aplikace.

6.6. GTS Alive není odpovědné a není povinno poskytovat pravidelnou údržbu či podporu Aplikace, GTS Alive není povinno provádět aktualizace či vývoj.

7. Licenční ustanovení

7.1. GTS Alive si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu Alive App a Profilu Alive včetně textů, grafiky, zdrojového kódu a dalších děl ve smyslu účinné právní úpravy. Rovněž práva třetích osob jsou vyhrazena a předchozí větou nedotčena.

7.2. Obsah Alive App a Profilu Alive nesmí být bez předchozího písemného souhlasu GTS Alive jakkoli změněn, kopírován či šířen.

7.3. Uživatel je oprávněn Alive App a Profil Alive využívat pouze k soukromým (nekomerčním účelům). Jakékoliv komerční užití či jiné užití, než předvídají tyto Podmínky podléhá písemnému souhlasu GTS Alive .

7.4. Vznikne-li v souvislosti s využíváním Aplikace anebo Profilu Alive autorské dílo ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), nebo jiný právně chráněný nehmotný statek („dílo“), které Uživatel zašle společnosti GTS Alive nebo zveřejní v uživatelském prostředí Aplikace anebo Profilu Alive , uděluje Uživatel zasláním, popř. zveřejněním takového díla společnosti GTS Alive nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že společnost GTS Alive je oprávněna dílo využívat (vč. všech jeho částí, a to i separátně) ke všem známým způsobům užití, zejména ke zveřejnění na webu, komunikačních kanálech či materiálech a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům společnosti GTS Alive ve smyslu šíření a použití těchto děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní a časový). Společnost GTS Alive není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, užití částí díla, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas autora (Uživatele), má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla společnosti GTS Alive / shora popsaným zveřejněním. Společnost GTS Alive je oprávněna tuto licenci převádět (popř. udělovat podlicenci) na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Uživatel popsaným odesláním/zveřejněním díla výslovně prohlašuje, že je autorem díla, a jako takový je oprávněn uvedené souhlasy udělit a že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob uvedených či zobrazených v předmětném díle, práva vlastníků věcí či ochranných známek vyobrazených či zmíněných v díle, atd. Veškeré nutné souhlasy související s dílem musí Uživatel vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že se prokáže opak, odpovídá v Uživatel plném rozsahu za veškeré majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v této souvislosti společnosti GTS Alive a zavazuje se tyto neprodleně v plném rozsahu nahradit/odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla společnosti GTS Alive anebo jiné osobě jakákoliv majetková či nemajetková újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty), je Uživatel povinen ji v plném rozsahu nahradit/odčinit. Ve výše uvedeném případě je společnost GTS Alive oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

7.5. Uživatel se zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti společnosti GTS Alive prokázat: písemným čestným prohlášením, že předmětné dílo vytvořil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití díla všemi způsoby a v rozsahu výše stanoveném; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených/zmíněných v předmětném díle, že souhlasí se zachycením/zmíněním své osoby/jména v díle a že souhlasí s užitím díla rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. Uvedené se analogicky uplatní i na práva vlastníků věcí či ochranných známek nebo jiných právně chráněných statků třetích osob vyobrazených, zmíněných či jinak zachycených v díle, atd. V případě, že Uživatel toto nesplní, je společnost GTS Alive oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

8. Důvěrnost

8.1. GTS Alive neposkytuje důvěrná data Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o dodavatele služeb GTS Alive , pověřené zpracovatele osobních údajů a/nebo společnosti ve skupině GTS Alive zajišťující provoz Aplikace a Profilu Alive .

8.2. Používáním souhlasí Uživatel s tím, že GTS Alive je oprávněna shromažďovat technické informace za účelem podpory Aplikace a Profilu Alive, usnadnění poskytování služeb v rámci Aplikace a Profilu Alive a/nebo k poskytnutí dalších služeb.

8.3. Zpracování osobních údajů při využití Aplikace a Profilu Alive je upraveno v Zásadách ochrany osobních údajů.

8.4. Uživatel se zavazuje chránit přístup k Aplikaci a Profilu Alive a neumožňovat jej třetím osobám.

8.5. Uživatel se zavazuje oznámit GTS Alive na kontaktech shora jakékoli důležité skutečnosti, které by mohli ohrozit důvěrnost Aplikace, uživatelského Profilu Alive , Průkazu a/nebo způsobit jiné škody GTS Alive / třetím osobám.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva k poskytování služeb v rámci Aplikace Alive App a Profilu Alive trvá, dokud není ukončena ze strany Uživatele a / nebo GTS Alive .

9.2. GTS Alive je oprávněno kdykoliv ukončit provoz Aplikace či Aplikaci změnit.

9.3. Uživatel je oprávněn užívání Aplikace kdykoliv zrušit (ukončit smlouvu), a to tak že:

 • Uživatel provede odinstalaci Aplikace ze všech svých mobilních zařízení.

9.4. Smlouva je ukončena dokončením odinstalace a / nebo uplynutím 7pracovních dní od podání oznámení o ukončení provozu Aplikace ze strany GTS Alive anebo podáním žádosti o ukončení ze strany Uživatele vůči GTS Alive.

9.5. Po ukončení smlouvy není možné využívat funkce Aplikace dle těchto Podmínek, tedy například Uživatel nebude moci zobrazit digitální průkaz a bude moci užít pouze plastový, také bude mít přístup ke svému Profilu Alive jen přes webové rozhraní.

9.6. Provoz Aplikace, Profilu Alive a Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor, pokud nebude vyřešen smírnou cestou, bude rozhodován příslušným soudem v České republice.

9.7. GTS Alive neodpovídá za dostupnost Aplikace, Profilu Alive a / nebo jejích součástí.

9.8. Uživatel nemá právo na náhradu škody vzniklé při používání Aplikace, Profilu Alive a / nebo z důvodu její nedostupnosti.

9.9. V případě, že Aplikace anebo Profil Alive obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, GTS Alive neodpovídá ze jejich obsah a za tyto odkazy.

9.10. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 9. 2022, přičemž GTS Alive má právo Podmínky změnit s účinností ode dne oznámení.