226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Novinky

ISIC dělá krásná těla!

2. 12. 2010Novinky
Aneb sportem krásným tělům vstříc! Vánoce jsou tady, co by Ježíšek kamenem dohodil, a vy stále přemýšlíte co pořídit svým přátelům, rodičům nebo partnerům za dárek? Nebo spíše už teď trápíte svoje mozkové buňky otázkou – Kolik zase přes Vánoce přiberu? Odpověď je jednodušší než si myslíte. Přihlaste se pomocí své karty ISIC, ITIC, IYTC nebo ALIVE na webových stránkách www.sportobchod.eu a získejte speciální slevu na všechny nabízené produkty. A pokud jste nerozhodni a nevíte, co si vybrat, nabízíme Vám menší pomoc.Squashová raketa Pro Kennex Leader 140ISIC CENA: 995,- Kč (sleva až 50 %)Squashová grafitová raketa Leader 140 je vhodná zejména pro středně pokročilé hráče a hráčky. Raketa navazuje na úspěšný model Pro Kennex Twister. Raketa má výrazně zúžený krček, dvojdílný rám a zajímavé uchycení výpletu bez průchodek v dolní části hlavy. Výplet je mírně sbíhavý a hustý, dlouhých strun je 16 a krátkých 20. složení: 100% grafitváha: 140 gvyvážení: 360 mmdélka rakety: 68,5 cmvelikost hlavy: 79 in 2obal: thermoBadmintonová raketa Pro Kennex New Carbon 815ISIC CENA: 795,- Kč (sleva 18 %)Badmintonová raketa Pro Kennex New Carbon 815 z kolekce 2010/11 je poměrně lehká celografitová raketa s vynikající hratelností vhodná pro začínající až pokročilé hráče. Složení: 100% grafitVáha: 85 gVyvážení: 290 mmDélka rakety: 67,5 cmVelikost hlavy: 56,64 in2Obal: thermoDoporučení: výkonnostní hráčiTenisová raketa ProKennex Star Ace ISIC CENA: 998,- Kč (sleva 16 %)Tato raketa díky své nízké váze a klasické velikosti hlavy 645 cm2 je vhodná zejména pro juniorské hráče a ženy. Menší hustota strun zaručuje této raketě vysokou pružnost a díky své váze 265 g je také velice dobře ovladatelná. S tímto rámem se dá velice dobře zvládnout celodvorcový tenis.Složení: 100% grafitVáha: 265 gVyvážení: 343 mmDélka rakety: 68,5 cmVelikost hlavy: 99 in 2

Pravidla soutěže o 7 notebooků LENOVO a poukázky od knihkupectví Neoluxor v hodnotě 15-tisíc korun

30. 11. 2010Novinky
I. Specifikace Hry Hra je určena fyzickým osobám, které řádně (úplně) vyplní soutěžní formulář na www.isic.cz/lenovo a odpoví na soutěžní otázku: „Jaký počet unikátních návštěvníků zaznamenaly webové stránky www.isic.cz dne 01. 09. 2010. II. Doba trvání Doba trvání hry je od 01/11/2010 do 31/01/2010. Hra probíhá v jednom herním kole (časový úsek, během kterého se hraje o jednotlivé výhry). III. Organizátor Společnost GTS ALIVE s.r.o. se sídlem na adrese Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 (dále jen „Organizátor“) pořádá hru s názvem „Velká soutěž o notebooky Lenovo“ (dále jen „Hra“). IV. Způsob účasti Hry se může zúčastnit každá fyzická osoba, která řádně (úplně) vyplní soutěžní formulář a odpoví na soutěžní otázku: „Jaký počet unikátních návštěvníků zaznamenaly webové stránky www.isic.cz dne 01. 09. 2010.“ Všechny neúplně vyplněné soutěžní formuláře budou ze Hry automaticky vyloučeny. Každý účastník se smí Hry zúčastnit během doby trvání Hry pouze jednou. V případě, že se zúčastní vícekrát, bude ze Hry automaticky vyloučen. V. Výhry Výhrami jsou věcné ceny od partnerů soutěže: 7-krát notebook Lenovo, 3x poukázka na nákup v knihkupectví Neoluxor v hodnotě 500 Kč, 10x poukázka na nákup v knihkupectví Neoluxor v hodnotě 200 Kč, 115x poukázka na nákup v knihkupectví Neoluxor v hodnotě 100 Kč. VI. Způsob určení výherce a předání výher Vítězové se určují ze všech platných úplně vyplněných a odeslaných soutěžních formulářů odeslaných prostřednictvím internetové aplikace na webové stránce www.isic.cz během trvání Hry vyjma soutěžních formulářů vyloučených ze Hry z důvodu jejich neúplného vyplnění či z důvodu pokusu o vícenásobnou účast jedním účastníkem Hry. Výherci výše uvedených cen se stává 135 účastníků Hry s nejpřesnější odpovědí na Soutěžní otázku, a to tak, že 1. cenu získá účastník s odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi, 2. cenu účastník s druhou odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi a tak dále až po 135. cenu. V případě, že dojde ke shodě odpovědí více účastníků, kterým tak vznikne nárok na stejnou výhru (výhry), budou tito obesláni e-mailem (na adresu, kterou uvede na soutěžním formuláři) s dodatečnou vědomostní otázkou obdobného charakteru a vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší sedmi dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny soutěžící. Nárok na výhru (výhry) pak bude určen stejným klíčem. V případě, že v průběhu Herního kola nebude do administračního centra Organizátora doručen dostatečný počet správných odpovědí potřebný k určení výherců dle výše uvedeného klíče, bude výše uvedený klíč použit v maximální možné míře. Zbývající výhry potom propadají ve prospěch organizátora soutěže. Účastník, který získá svou odpovědí nárok na některou z uvedených Výher, bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to prostřednictvím emailu, který uvede na soutěžním formuláři. Výherci Výhry budou po ukončení Herního kola kontaktováni Organizátorem a budou vyzváni k převzetí výhry. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na jednu Výhru, použije se pro určení oprávněného výherce prokázání jména a příjmení, data narození, čísla karty ISIC. V případě, že si výherce nepřevezme Výhru do 15 dnů ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí Výhry v doprovodu svého zákonného zástupce. Přehled výherců bude uveřejněn na www.isic.cz po skončení Hry, nejpozději však do16. 02. 2011. VII. Všeobecné podmínky Vstupem do Hry se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Hry, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Hry se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Hry účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Hru či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Hry. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Hry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Oficiální pravidla a jejich případné změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.isic.cz/lenovo VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení Svou účastí ve Hře soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v soutěžním formuláři, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Správce, to vše na dobu trvání účelu zpracováni osobních údajů, tj. na neomezenou dobu. Dále soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Správci souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení tykajících se podnikatelské činnosti Správce či třetích osob, a to například obchodních sdělení týkajících se výhod a slev pro držitele průkazů ISIC/IYTC/ITIC/SCHOLAR a ALIVE, kulturních a propagačních akcích pořádaných na podporu využívaní těchto průkazů, nabídek subjektů spolupracujících se Správcem určených pro držitele těchto průkazů (mobilní operátoři, banky, poskytovatelé slev a výhod, atd.). Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení může být kdykoli odvolán písemným sdělením společnosti GTS ALIVE s.r.o. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání, likvidaci. Subjekt údajů má právo na přistup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Správce o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované Správci. Správce je povinen v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Správci nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedeni opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento Úřad přímo.

Slovníky Lingea se slevou

Učíš se cizí jazyk a potřebuješ spolehlivého pomocníka? Slovník, se kterým bude snadné se domluvit? Praktickou knížku nebo velký překladový slovník? Elektronický slovník do notebooku, IPhonu a jiných přístrojů? Podívej se na nabídku společnosti Lingea, jedničky na trhu se slovníky. S průkazy ISIC/IYTC/ITIC navíc získáváš slevu 15 %. Stačí si jen vybrat, nabídka je opravdu široká: Přes 30 knižních slovníků a dalších publikací pro začátečníky i pokročilé. Od kapesních až po vůbec největší na trhu. Přes 50 elektronických slovníků pro světové jazyky v několika řadách – odborné, výkladové a největší překladové slovníky, jaké kdy byly vytvořeny. A samozřejmě také tituly pro češtinu! Pravidla českého pravopisu a Slovník českých synonym a antonym jsou svým podrobným zpracováním v elektronické i knižní verzi jedinými publikacemi tohoto druhu u nás! Mít po ruce kvalitního pomocníka, na kterého se můžeš spolehnout, je základem úspěchu! Popis veškeré nabídky se všemi potřebnými informacemi najdeš na stránkách www.lingea.cz a slovniky.lingea.cz. Slovníky pro iPhone lze získat přímo v Apple Store. Ostatní elektronické slovníky si můžeš po zaregistrování stáhnout zde: http://www.lingea.eu/act/ a máš pak měsíc na to, aby sis je zdarma vyzkoušel.

Soutěž a vyhraj lístky na megakoncert Óčka

29. 11. 2010Novinky
Wohnouti, Xindl X, Ewa Farna, Michal Hrůza nebo Madrage. I tihle muzikanti se objeví mezi elitní hudební sestavou, která vystoupí na megashow při předávání osmého ročníku PURUM Hudebních cen Óčka. 2. prosince si tu velkou porci luxusní muziky můžeš v pražské Incheba Areně vychutnat zadarmo. Máme pro Tebe totiž soutěž o volňásky! O vítězích Hudebních cen Óčka rozhodovali i letos svými SMS hlasy přímo hudební fanoušci. Ti teď spolu se svými hvězdami netrpělivě čekají, kdo dostal v celkem osmi kategoriích nejvíce hlasů, kdo obhájí své loňské vítězství a kdo si připíše svou debutovou výhru. Kromě vyhlášení jmen vítězů ale slibuje večer v Incheba Areně též výtečnou hudební show. Moderátoři Diana Kobzanová a Petr Vágner během ní uvedou na podium i Olgu Lounovou, Tři sestry, Mira Šmajdu, Marpa či zpěvačku Viki. Kromě toho nabídne letošní ročník i jedno speciální ocenění a jednoho speciálního hosta navíc. U toho všeho můžeš být i Ty – a zadarmo. Stačí se popasovat se soutěžní otázkou. Můžeš vyhrát 15x dvě vstupenky na megakoncert Óčka  a afterparty do Óčko Music klubu.Soutěž probíhá do 01. 12. 2010, 13. hodiny.Výherci budou kontaktováni e-mailem. Lístky budou k vyzvednutí v ISIC POINT (Letenská 118/1, Praha 1).Pokud nebudeš mít při losování štěstí, není důvod věšet hlavu: pro držitele ISIC, ITIC a IYTC karet stojí vstupenka jen 200 korun. {competition}46{/competition}

Vyhraj některý ze 7 notebooků LENOVO a poukázky od knihkupectví Neoluxor v hodnotě 15-tisíc korun!

26. 11. 2010Novinky
Stačí si tipnout, jaký počet unikátních návštěvníků zaznamenal webový portál ISIC.cz dne 1.9.2010. Do soutěže postupují pouze kompletně vyplněné formuláře, všechny neúplně vyplněné soutěžní formuláře budou ze Hry automaticky vyloučeny. Každý účastník soutěže se ji může zúčastnit pouze jednou. Soutěž trvá od 1.12.2010 do 31.1.2011, kompletní pravidla nalezneš zde. {competition}45{/competition}

Největší písečná pláž v Praze Tě zve na návštěvu

Beachklub Pankrác je největší areál pro plážové sporty v Praze. Nabízí 7 kurtů na beachvolejbal v teplých měsících pod širým nebem, v chladných měsících ve vyhřívané nafukovací hale. Pro všechny sportovní nadšence pořádají každý víkend OPEN turnaje v kategoriích MIXY, MUŽI, ŽENY, vhodné i pro začátečníky a mírně pokročilé beachaře. Dále Beachklub pořádá IDEASTAV Zimní ligu – jedinou sérii halových turnajů v ČR rozdělenou do 4 výkonnostních úrovní. Přijď si zahrát nebo se pokochat pohledem na českou beachovou elitu (EXTRALIGA mužů a žen). Pro studenty středních a vysokých škol a jejich přátele nabízíme zvýhodněný pronájem kurtů každý všední den 8:00 – 15:00 se slevou 25 %. Výhodou je také studentské členství s neomezenou možností trénování v dopoledních hodinách po celý rok. To ale není zdaleka všechno, můžeš si vybrat ze široké nabídky aktivit na písku: pronájmy kurtů, kempy a kroužky beachvolejbalu, skvělí trenéři ( Milan Hadrava, Miroslav Nekola, Pavel Krč, Martin Tichý a další), Vysokoškolská liga a pravidelné víkendové turnaje. Sportbar s plátnem a projekcí všech významných sportovních utkání nejen ze světa volejbalu je samozřejmostí. Procvič si u nás své volejbalové dovednosti a zasoutěž si o skvělé ceny na Open turnajích. Přijď si k nám zahrát beachvolejbal, nejatraktivnější Olympijský sport. Najdeš nás na Praze 4, 5 minut pěšky od metra Pankrác. Pro víc informací mrkni na www.beachklub.cz. Těšíme se na Tebe!

Prohlídka Barcelony se zápasem Ligy Mistrů!!

25. 11. 2010Novinky
Barcelona je hlavním městem Katalánska, současně je i hlavním městem stejnojmenné provincie. Leží při pobřeží Středozemního moře na severovýchodě Španělska. Po Madridu je druhým největším španělským městem. V moderní době je známá díky plejádě originálních architektonických staveb Antoni Gaudího a jeho současníků. Předvánoční letecký eurovíkend v Barceloně 04.12. – 08.12.2010Včetně vstupenky na FC Barcelona vs Rubin Kazaň Běžná cena 9.990,- / osoba včetně poplatků Cena pro držitele průkazů ISIC, ITIC, IYTC  5.995,- / osoba vč. poplatků!! Více informací na www.condor.cz Cena obsahuje letenku Praha – Barcelona, včetně letištních, bezpečnostních tax a palivového příplatku transfery letiště – hotel – letiště 4 noclehy se snídaní ve dvoulůžkových pokojích ve 3* hotelu NH CONDOR delegáta CK po celou dobu pobytu autobusová prohlídka Barcelonou ihned po příletu pěší prohlídky po dobu pobytu v Barceloně povinné smluvní pojištění CK proti úpadku základní cestovní pojištění od EVROPSKÉ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNY vstupenku na FC Barcelona vs Rubin Kazaň dne 7.12. Hotel NH CONDOR *** ( snídaně ) – www.nh-hotels.com Hotel se nachází se v blízkosti centra Barcelony méně než 10 minut pomocí MHD. Hotel disponuje 78  prostornými pokoji s moderním a funkčním dekorem. Snídaně je servírované formou bufetu.

Nejvýhodnější studentské Cambridge zkoušky v ČR

23. 11. 2010Novinky
Chceš tu nejostřejší kvalifikaci, co ti anglicky mluvící svět může nabídnout? Chceš celosvětově nejuznávanější a nejprestižnější certifikát z angličtiny? Líbilo by se ti, kdybys měl mezinárodní „lejstro“ uznávané 11.000 zaměstnavateli, univerzitami, státními a imigračními úřady? Chystáš se na zahraniční studium v některé z evropských univerzit či na brigádu po Evropě a potřebuješ vysvědčení z mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny? V jazykové škole Evropské vzdělávací centrum v Hradci Králové a v Pardubicích (EVC) teď získáš všechny certifikáty univerzity Cambridge ESOL nejvýhodněji v České republice. Navíc se k nám díky Student Agency dostaneš za babku a ušetříš! A nemusíš se stresovat s čekáním na Cambridge zkoušku! Od roku 2011 ji u nás získáš 10 x ročně v písemné a PC podobě! A víš co je největší vychytávka? Můžeš si koupit zkoušku s jazykovým kurzem za super vychytanou slevu a složit ji kdykoliv do roka! U nás to jde bez stresu a čekání! Navíc si můžeš vybrat z obecných i profesních zkoušek! Bojíš se? Nemusíš se bát! U nás se připravíš v našich jazykových kurzech, m-learningovému systému www.smsjazyky.cz nebo e-learningovém systému www.onlinejazyky.cz! Tak už do toho bouchni, výhodnější a snadnější už to být nemůže! Zvládneš to levou zadní! Vychytej to nejvíc: pouze tyto vánoce – od 11. do 16. prosince – si kup darovací vánoční certifikát za super zaváděcí a nejexkluzivnější cenu, která se již nikdy nebude opakovat! Zkoušku potom složíš kdykoliv v roce 2011! Naše jazyková škola se v listopadu stala otevřeným Cambridge ESOL centrem a nyní nabízí složení mezinárodně uznávaných zkoušek ve spolupráci s celosvětově nejuznávanější autoritou certifikace angličtiny na světě pro studenty za bezkonkurenčně nejlepších podmínek. „Zkoušky angličtiny systému Cambridge ESOL jsou uznávané po celém světě. Cambridgeské certifikáty respektují zaměstnavatelé či univerzity v Evropě i mimo ni a mají tedy vysokou a nenahraditelnou prestiž. Naše škola navíc nyní nabízí složení těchto zkoušek za nejvýhodnějších podmínek pro studenty z celé ČR,“ láká Ing. Tomáš Morávek, ředitel jazykové školy. Zkoušková místa od roku 2011 Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, Gymnázium Dašická, Pardubice. Zkoušky je možné skládat písemně nebo na PC 10 x ročně. Registrace s úhradou je nutná 6 týdnů před termínem písemné zkoušky a 4 týdny před termínem PC zkoušky. Termíny a přihlášku si prosím od roku 2011 stáhněte z našeho Cambridge ESOL webu. Možnosti registrace: online na emailu cambridge@evcentrum.cz s naskenovanou přihláškou, ISICEM a potvrzením o úhradě, variabilní symbol = datum narození, č. ú.: 35-5740480217/0100 (Komerční banka), osobně v kanceláři jazykové školy – platba hotově nebo kreditní kartou, nákupem dárkového poukazu s možností výběru zkouškového termínu do 1 roka. Nejvýhodnější ceny pro držitele ISIC, ITIC, ALIVE: Cambridge KET A2 – 2.390,- Kč Cambridge PET B1 – 2.550,- Kč Cambridge FCE B2 – 3.990,- Kč Cambridge CAE C1 – 4.290,- Kč Cambridge CPE C2 – 4.390,- Kč Cambridge obchodní BEC Preliminary B1 – 2.690,- Kč Cambridge obchodní BEC Vantage B2 – 4.190,- Kč Cambridge obchodní BEC Higher C1 – 4.490,- Kč Cambridge právní ILEC B2, C1 – 5.790,- Kč Cambridge finanční ICFE B2, C1 – 4.690,- Kč Cambridge pedagogická TKT B2 – 3.300,- Kč Cambridge dětská YLE Starters A1 – 990,- Kč Cambridge dětská YLE Movers A1+ – 1.150,- Kč Cambridge dětská YLE Flyers A2 – 1.190,- Kč UNIVERZITA CAMBRIDGE: v roce 2009 oslavila 800 let existence, v žebříčku světových univerzit trvale na prvním až pátém místě, druhá nejstarší univerzita v anglicky mluvícím světě. NAŠE POSLÁNÍ: Poskytovat všem studentům a lektorům cizích jazyků přístup k rozsáhlému množství vysoce kvalitních mezinárodních zkoušek, testů a učitelských kvalifikací, které jim pomohou dosáhnout jejich životních cílů a které budou mít pozitivní vliv na jejich studium a profesní rozvoj. CÍL NAŠEHO CAMBRIDGE ESOL CENTRA Našim cílem je nabízet otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a vzdělávacím institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge University Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvality je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001. MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ A UZNÁNÍ: největší autorita pro testování angličtiny v Evropě, ročně naše zkoušky skládá více jak 3 milióny lidí ve 135 zemích světa, naše certifikáty přijímá více jak 11.000 zaměstnavatelů, univerzit, imigračních autorit a státních orgánů po celém světě, širokou veřejnost certifikujeme od roku 1913 – první zkouška Cambridge Proficiency, více jak 18.000 vyškolených ústních examinátorů po celém světě, každý certifikát lze ověřit online, navštivte náš mezinárodní web o uznatelnosti Cambridge zkoušek. Kontakty: Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, Gymnázium Dašická, Pardubice. Doporučené odkazy: nejvýhodnější studentské Cambridge zkoušky v ČR – oficiální web jazykové školy Evropské vzdělávací centrum, sekce Cambridge ESOL zkoušky, blog jazykové škole Evropské vzdělávací centrum věnovaný Cambridge zkouškám, mezinárodní web Cambridge ESOL. Jazykové kurzy připravující k jazykovým zkouškám Cambridge: Jazykové kurzy angličtiny v Hradci Králové Jazykové kurzy angličtiny v Pardubicích Jazykové kurzy v České Třebové Jazykové kurzy v Poděbradech Angličtina online – online příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge ESOL SMS jazyky – budování slovní zásoby k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge ESOL Chceš z toho vytěžit nejvíc? Přijď na slavnostní otevření Cambridge ESOL centra a slavnostní zahájení EU projektu! ISIC je oficiálním partnerem! sobota 11. prosince od 11:00 do 13:00 Kino Centrál Hradec Králové sobota 5. února od 11:00 do 13:00 AFI Palác Pardubice Lektoři obdrží zdarma: brožuru, katalogy, příručku Cambridge ESOL, knihu nakladatelství Cambridge, možnost naplánovat metodické semináře a získání další podpory. Studenti obdrží zdarma: slevový poukaz na studium v systému SMS jazyky nebo ONLINE jazyky Program: slavnostní představení EU projektu Profesní e-learningové jazykové centrum, slavnostní otevření Cambridge ESOL centra a zahájení EU projektu, individuální konzultace, registrace, plánování seminářů, knihy zdarma, občerstvení zajištěno. Rezervace: Vstup je otevřený všem studentům, lektorům a přátelům naší jazykové školy. Prosíme lektory, ředitele a zástupce škol a firem, aby se registrovali na emailu cambridge@evcentrum.cz

Chceš jít na vysokou? Nejlepší čas začít s přípravou.

19. 11. 2010Novinky
Možná to vypadá, že v listopadu máš na starosti spojené s přijímacím řízením na vysoké školy ještě dost času. Pokud se ale chceš zařadit mezi úspěšné uchazeče, rozhodně není radno kvalitní a včasnou přípravu podcenit. Studentskefinance.cz poradí, jak na to. Krok první – Zhodnocení vlastních schopností Pokud už se pro vysokoškolské studium rozhodnete, je důležité včas rozmyslet, jaká škola pro vás bude ta pravá. Vyplatí se udělat si obrázek o tom, kam podat přihlášku. Výběr školy není snadný a v některých případech zabere dost času, zvlášť pokud nemáte o své budoucnosti jasno již od dětství. V tomto ohledu platí pravidlo, že nic se nemá přehánět – člověk se nesmí podceňovat ale ani zbytečně přeceňovat. Pokud patříte mezi studenty s průměrnými výsledky, bylo by asi naivní očekávat, že se stane zázrak a vy budete přijati na školu s 5% úspěšností uchazečů, nepodat však přihlášku na nějakou školu jen proto, že „tady určitě nebudu mít žádnou šanci“ by byla chyba, člověk nikdy neví, s kým bude u přijímacích zkoušek poměřovat své schopnosti. Na Studentskefinance.cz naleznete v sekci Vysoké školy přehlednou Databázi vysokých škol. Krok druhý – Informace jsou základ Nyní máte hrubou představu o tom, kam se za 4 měsíce přihlásit. Přichází čas pročíst veškeré dostupné materiály a zjistit, jak je na tom škola s podmínkami přijetí. Někde vám budou stačit dobré výsledky ze studií na střední škole a maturitní vysvědčení, jinde se pořádně zapotíte. Na webových stránkách většinou najdete i informace z předešlých let včetně ukázek přijímacích testů, používá-li škola nějaké. V dnešní době se velké množství vysokých škol uchyluje k univerzálním přijímacím zkouškám pořádaným soukromou firmou Scio – Národním srovnávacím zkouškám (NSZ). Pro některé jsou jejich testy noční můrou, mají ale své nesporné výhody. Tou první určitě je, že přestože se student přihlásil na více vysokých škol, nemusí skládat na každou z nich jednotlivě jiné přijímačky, jeden test stačí na (skoro) všechny. Většina uchazečů též ocení fakt, že zkoušky je možno absolvovat vícekrát a započítán je pouze nejlepší výsledek, mají tím pádem možnost se zlepšovat, pracovat na sobě a výsledky nejsou tolik ovlivněny nervozitou, aktuálním rozpoložením či zdravotním stavem. NSZ však testují spíše schopnosti než znalosti. Odpověď na otázku, zda je to výhodou či nikoli, je velice individuální. Proti NSZ však mluví hlavně fakt, že každý pokus stojí peníze, což platí i pro přípravné materiály a kursy. Pokud ale vámi vybraná škola využívá služeb firmy Scio, nemáte jinou šanci než si zkoušky zaplatit. Oproti klasickým přijímacím zkouškám na VŠ, které probíhají zpravidla v květnu nebo červnu po maturitách, se NSZ pořádají již od podzimu a v průběhu zimy a jara, což sice může některým přípravu na maturitu zkomplikovat, je zde ale reálná šance napsat dobře testy již před Vánoci a celé jaro už mít, jak se říká, vystaráno. Krok třetí – Trénink dělá mistry Společnost Scio pořádá na své zkoušky i přípravné kurzy, kde se studenti mohou dozvědět řadu cenných informací přímo od tvůrců testů, kteří je také na testy připraví a dají šanci vyzkoušet si vše nanečisto. Existuje nespočet firem, jež se přípravou studentů na přijímací zkoušky zabývá, při jejich výběru je vhodné vsadit na doporučení známých i na tradici, se kterou daná firma na našem trhu působí. Pokud při přípravě zjistíte, že vše znáte, je to v pořádku a můžete ještě několik měsíců odpočívat. Pravděpodobnější ovšem je, že objevíte své nedostatky, a pokud to zjistíte včas, na doplnění mezer ve znalostech budete mít ještě dostatek času. Po absolvování kurzů i přijímacích zkoušek se pak může dostavit pocit, že příprava několik měsíců předem a peníze utracené za přípravné materiály byly jen zbytečnými projevy paniky. Zvláště pak, budete-li úspěšní. Zvažme však i druhou stranu mince – pokud i přes všechno úsilí nakonec neuspějete, alespoň si nebudete vyčítat, že jste pro přípravu udělali málo a chtěli jste zbytečně ušetřit na své budoucnosti.
[reklama_left]
[reklama_right]