226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Novinky

Máš studentský kupon na MHD? Pozor!

20. 4. 2011Novinky
Mezi běžné výhody studentského života patří levnější jízdné. Pokud si zakoupíš měsíční, čtvrtletní nebo roční kupon, můžeš sice výrazně ušetřit díky studentské slevě, ovšem jen do té doby, než potkáš revizora.Funguje to jednoduše. Jako student předložíš Dopravnímu podniku na začátku akademického roku doklad o studiu a na jeho základě obdržíš cenově výhodnější časový kupon. „Pro nákup dalších kuponů během akademického roku již není nutné doklad o studiu předkládat,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti ROPID Filip Drápal. Dopravní podnik jej bude chtít doložit znovu až na začátku dalšího akademického roku. To ale neznamená, že doklad o studiu už v MHD nebudeš potřebovat. „Při přepravní kontrole je podle Tarifu Pražské integrované dopravy student povinen prokázat, že je studentem příslušné školy a doložit tak status studenta,“ uvedl Filip Drápal. Status studenta může, zejména na VŠ, kdykoliv skončit, proto je kontrolor oprávněn požadovat mimo předložení jízdního dokladu také doklad prokazující nárok na využití slevy.  „Papírové“ potvrzení o studiu v aktuálním školním roce je možné nahradit platným ISIC průkazem studenta příslušné školy. „O nutnosti mít u sebe potvrzení o studiu jsem nevěděla. Při kontrole jsem se vždy prokázala pouze svým průkazem ISIC. Revizor jen zkontroloval, zda je ISIC platný a vše bylo naštěstí vždy v pořádku,“ uvedla studentka Bára z VŠE. NEJVÍCE PODVÁDÍ STUDENTIProč ale studium neustále dokládat? Dlouhodobá praxe bohužel ukazuje, že největší podíl zneužívání a neoprávněného použití slev je právě v kategorii studenti. „Slevy pro studenty využívající PID dotovalo hlavní město Praha v roce 2010 ze svého rozpočtu částkou 430 mil. Kč. Jedná se o veřejné prostředky, proto je povinností dopravců poskytnutí slev řádně a opakovaně kontrolovat,“ vysvětluje nutnost kontrol Filip Drápal. Výhodou kombinovaného průkazu studenta s licencí ISIC je zejména systém prodlužování platnosti jednoduchým vylepením revalidační známky bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nové karty ISIC či jiného potvrzení o studiu. Takovýto průkaz Ti zůstává po celou dobu studia, proto není důvod, abyses příští přepravní kontroly obával – stačí ukázat svůj platný ISIC. A nemusíš být jen pražským studentem, tuto výhodu můžeš uplatnit i jako student v Plzni, Brně, Liberci a dalších městech České republiky.Pokud si už nechceš neustále zařizovat papírové potvrzení o studiu, můžeš si svůj průkaz ISIC zařídit na www.isic.cz.

Jakými způsoby si může student přivydělat?

15. 4. 2011Novinky
Již je to nějaký ten pátek, co vstoupil v platnost zákon o zaměstnanosti, který ve zkratce říká, že běžná dohoda o provedení práce – DPP nám je v případě, že během studia či po ukončení školy skončíme na Úřadu práce, vlastně úplně k ničemu! Do podpory v nezaměstnanosti – ať ještě studujete či nikoliv – se DPP prostě nezapočítává. Ale nezoufej, v případě, že nemáš vhodnou smlouvu, nedostaneš sice ani korunu od státu, nicméně můžeš začít spořit do prasátka… A podnikat!DPP ne? DPČ ano?DPP – Dohoda o Provedení Práce (i DoPP) je typ smlouvy k brigádě, která se vykonává nárazově, často může být bez praktického využití v rámci studovaného oboru, například studentka politologie nedostala možnost vhodné brigády v oboru, tak dělá servírku nebo to zkusí v obchodě s módou na inventuře. Protože práce nebude s největší pravděpodobností přesahovat 150 odpracovaných hodin za rok s tím, že výše výdělku je zcela neomezená, dostane smlouvu DPP, aby za ni zaměstnavatel nemusel odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění.Srážková daň 15 % z příjmu tě ale ani tak nemine (viz § 6 odst. 4 Zákona o daních z příjmů). Od ledna 2011 také platí, že se tato smlouva musí uzavřít písemně a již nestačí ústně, jako tomu bývalo dřív. Dohoda o provedení práce podléhá Zákoníku práce, výjimky oproti pracovnímu poměru uvádí § 77.Výhody smlouvy mohou být tedy vyšší příjem, protože student nemusí odvádět pojistné. Nevýhoda spočívá v tom, že se studentovi nepočítá žádné pracovní období provedené na tuto smlouvu ani do důchodového pojištění ani pro ÚP (pracovní úřad), takže v případě evidence na Úřadu práce nedostane dotyčný lautr nic a pomůže mu snad jen sociálka se svým třítisícovým životním minimem. V ostatních případech vzniká povinnost platit zdravotní, případně také sociální pojištění a to osobně na finančním úřadu nebo na pojišťovně. Výše plateb zdravotního se pohybuje okolo 1000 Kč za měsíc. Sociální – nepovinné – okolo 200 Kč. V případě neplacení totiž vzniká často velký dluh na pojistném s nepříjemnými úroky a tahanicemi.DPČ – Dohoda o Pracovní Činnosti – tak to je smlouva, která na jednu stranu usnadňuje část tuzemské byrokracie, na druhou připraví zaměstnance nejen o 15 % z jeho výdělku (daň z příjmu), ale platí se i pojistné na SZP – to znamená, že zaměstnavatel i zaměstnanec odvedou společně do státní kasičky peníze za zdravotní i sociální pojištění, ale to pouze překročí-li výplata 2000 Kč za měsíc. Na pracáku pomůže a na jakžtakž mizerný důchod také přispěje. Podmínka bývá odpracovat více než 150 hodin ročně, ale pracovní doba nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 42 hodin, takže se jedná o tzv. poloviční úvazek, také VPÚ – Vedlejší Pracovní Úvazek či VPČ – Vedlejší Pracovní Činnost. Nicméně často se sem řadí také tříčtvrteční pracovní úvazek, protože se v podstatě jedná o vcelku standardní pracovní úvazek, skoro rovný hlavnímu poměru (HPP), s podstatným rozdílem, že DPČ může zaměstnavatel ze dne na den ukončit a nemusí vyplácet odstupné apod. Tato dohoda byla a je vždy písemná!Vydělej si peníze vlastní příležitostnou činností!Existuje také velmi zajímavá a lákavá možnost pro kreativní a tvůrčí, podnikavé osobnosti, které mají k dispozici využít tzv. příležitostnou činnost. Z ní se nemusí odvádět daně, jestliže výše výdělku nepřekročí ročně 20 tisíc korun a jestliže daný student již nevlastní živnostenský list, tzn., že měsíčně si můžeš přijít na dobrých 1666 či 1667 Kč, což už je velká a ocenitelná pomoc chudému studentovi! A obory, v nichž si můžeš přivydělat? Tak buďto blízký obor bez rozporu se zákonem, příležitostná tvůrčí činnost, pronájem movitých věcí a nebo například zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem, ale samostatně hospodařícím rolníkem… Více v zákoně § 10 odst. 3) a § 10 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů. Další osvobozené příjmy od daní jsou uvedené v zákoně (§ 10 odst. 3) zákona o daních z příjmů) a patří sem například příjmy z prodeje rodinného domu či bytu, pokud jsme v něm měli bydliště nejméně 2 roky před prodejem.Máš podnikatelský záměr s jistým výdělkem přes 20 000 za měsíc?Tak to jsi skoro za vodou! A nic už by ti nemělo bránit tomu začít podnikat na sebe, tzn. založit si vlastní živnostenský list. Jde samozřejmě také znovu uplatnit příležitostnou činnost s odvodem daní státu (daní se jako ostatní příjmy a platí zde daň z příjmu), ale jestliže podnikáš ve studijním oboru a vidíš v tom budoucnost a momentální uspokojení, tak založení živnosti je jasná volba a daně odvádíš také na základě daně z příjmu (z podnikání). Už zbývá jen zařídit si živnostenský list…Web Studentskefinance.cz ti nabízí spoustu užitečných informací: brigády, slevy, studium, srovnání finančních produktů apod.

Seminář: PODPORA ROZVOJE STŘEDNÍCH ŠKOL

12. 4. 2011Novinky
Společnost GTS ALIVE s.r.o. je již více než 15 let oficiální licenční autoritou mezinárodních studentských průkazů ISIC a učitelských průkazů ITIC v České republice. Celosvětová historie průkazů ISIC je datována dokonce až do roku 1955. Průkaz studenta ISIC vznikl původně jako nástroj pro mobilitu studentů v současné době podporovaný organizacemi např. UNESCO, UITP nebo WYSETC. Mezinárodní průkaz ISIC je akceptován ve více než 124 zemích světa a studenti s ním mohou čerpat více než 40.000 slev po celém světě. Průkaz ISIC se stal oficiálním průkazem řady (24 z 26 vysokých veřejných) vysokých škol a univerzit v rámci ČR, také v posledních 3 letech nás stále více oslovují i školy střední, v současnou chvíli s námi spolupracuje více než 160 středních škol z celé ČR, kteří využívají průkazy ISIC i ITIC na denní bázi. V současnou chvíli existuje více než 250.000 aktivních držitelů průkazu ISIC. Nejen na základě této úzké spolupráce se středními školami, ale také z provedeného výzkumu (v roce 2010), do kterého jsme zahrnuli přibližně 1.400 středních škol v ČR, vyplývá, že řada škol stále neví o možnostech, které by mohli využít pro získání financí z EU nejen pro zvýšení kvality vzdělávání svých studentů, ale také na zlepšení stávajících učebních prostor, inovace budov, škol atd. Obsahem semináře je blokově účastníky seznámit s tématy: 1. Evropské Strukturální Fondy 60 minut Obecné představení možností, kde může střední škola žádat o finance z nadací, fondů. Které fondy využít na co, definice okruhů, ze kterých lze v období 2011 – 2016 čerpat finance. Oblasti: Rozvoj a podpora vzdělávání studentů + kantorů (studijní výjezdy, praxe atd) Modernizace výuky (interaktivní tabule, nové audiosystémy, PC učebny atd) Modernizace školních budov – rekonstrukce budov, školní hřiště, zabezpečení školy např instalace elektronických vstupních systémů, jídelny, knihovní systémy atd. 2. Jak připravit žádost o projekt 60 minut Na koho se obrátit s žádosti o radu. Jak dlouho trvá získat finance. Co následuje po získání financí atd. 3. Školní elektronické infrastruktury 30 minut Představení čipových technologií při modernizaci školní infrastrukturu (představení různých druhů infrastruktur, finanční náročnosti, atd. ) 4. Partners „Finanční poradenství jinak“ 30 minut Představení společnosti a finančního poradenství v oblasti bydlení, stáří, investic nebo rodiny. 5. ISIC – mezinárodní průkaz studenta 30 minut Program: 09:30 Zahájení 10:00 ESF 11:00 Jak připravit žádost o projekt 12:00 Přestávka – občerstvení 12:30 Školní elektronické infrastruktury 13:00 Partners 13:30 ISIC 14:00 Ukončení, Diskuze Registrace: {redform}4{/redform}

Student Filozofické fakulty vítězem HISTORIE 2010

Student katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bc. Antonín Kadlec obsadil první místo v prestižní celostátní soutěži. Stal se tak prvním studentem, který dosáhl takového úspěchu nejen  v historii naší filozofické fakulty, ale v historii existence zdejšího vysokého školství vůbec. Student prvního ročníku navazujícího magisterského studia jednooborového oboru historie Bc. Antonín Kadlec zvítězil se svým příspěvkem: Homo bellicus. Ochrana bojovníka v iluminovaných rukopisech doby vlády Václava IV. v prestižní soutěži na celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2010. Soutěž se konala v Olomouci ve dnech 31. 3.-1. 4. 2011.Spolu s Antonínem se soutěže zúčastnila také studentka stejného oboru i ročníku Bc. Ivana Kočová, která se se svým příspěvkem: Symbolický rozměr oděvu. Česká vrcholně gotická móda ve světle Bible Václava IV umístila v první jedenáctce účastníků. Soutěžní práce Antonína Kadlece se opírá o rukopisnou malbu vznikající v okruhu dvora Václava IV. a další domácí výzdobou hodnotné iluminované rukopisy církevní i dvorské provenience. Studie se vyjadřuje ke konstrukci různých typů tehdejšího ochranného oděvu, jako např. zbroji prošívané, kroužkové, plátové apod., a věnuje pozornost také kombinování různých typů ochrany bojovníka. Student staví práci na osmnácti různých rukopisech té doby, přičemž Bible Václava IV. je co do počtu iluminací nejrozsáhlejší. Na závěr dochází Antonín Kadlec k hypotéze či předpokladu, že domácí vojenská kultura té doby mírně zaostávala za západní Evropou.  Soutěž celostátní studentská vědecká konference – Historie 2010 pořádá každým rokem jiná vysoká škola. V loňském roce ji hostila naše univerzita, letos to byla Katedra  historie  Filozofické  fakulty  Univerzity  Palackého. Je vypsána  pro studenty historických ústavů či kateder vysokých škol České republiky a mohou být do ní přihlášeny dosud nepublikované původní studentské vědecké práce, kterými mohou být části dosud neobhajovaných diplomových či obhájených bakalářských prací. Harmonogram a podrobné informace včetně anotace článků si můžete prohlédnout na stránkách konference Historie.

NICM – tady informujeme, tady se realizujete

11. 4. 2011Novinky
Hledáš informace z oblasti práce, studia, volného času anebo třeba cestování? Pořád jsi přeci jen student a ne právník nebo děd Vševěd, proto odpovědi na své otázky najdeš pěkně pohromadě na našem webu www.nicm.cz.  Pokud budeš mít nějaký konkrétní dotaz, pošli nám jej emailem a my ti obratem odpovíme. Potřebuješ na chvíli na net, protože ti přišel důležitý e-mail, ale tvůj notebook je vybitý a telefon nemá wifi? Zastav se v centru Prahy na náměstí Republiky a navštiv NICM, kde můžeš zadarmo na internet. Kdybys k tomu náhodou potřeboval něco vytisknout nebo okopírovat, není problém. Za pár kaček jsme k službám i v této oblasti. Chtěl sis v kině koupit zlevněnou studentskou vstupenku, ale tvoje ISIC karta byla propadlá, tak jsi vyplázl o pade víc a nechceš to akceptovat znovu? V NICM ti vystavíme novou ISIC kartu na počkání. Stačí donést potvrzení o studiu, tři stovky na uhrazení poplatku a vyplněný formulář s tvou fotkou. Samozřejmě vystavujeme také karty ITIC a ALIVE. Ve škole ti dali za úkol sestříhat krátký film, ale ty doma nemáš potřebnou techniku a vlastně ani neumíš s tím šíleně složitým střihovým programem? Nezoufej, u nás v NICM máme plně vybavenou střižnu zvuku i videa MIXÉR, kde ti v případě potřeby pomůže školený profesionál. Fotíš, kreslíš, nebo se realizuješ jiným uměleckým způsobem a nemůžeš sehnat prostory pro uspořádání výstavy? V NICM můžeš svá díla prezentovat bezplatně – zajistíme zde expozici tvých výtvorů. Mezi další služby patří například prodej vstupenek od společnosti Eventim, prodej přihlášek na střední, vyšší odborné i vysoké školy, vedení inzertní nástěnky, aplikace testů Comdi…Národní informační centrum pro mládežNa Poříčí 1035/4110 00   Praha 1

Zmeškal jsi přihlášku na vysokou? Jsou i další možnosti

10. 4. 2011Novinky
Zmeškal jsi standardní termín podání přihlášek a teď nevíš, co si počít? Stále máš několik možností, jak se na vysněnou vysokou školu dostat.Pro některé obory 28. únor neplatí. Konečný termín pro podání přihlášek byl na většině veřejných škol limitován půlnocí 28. února. Mnohé fakulty však již předem stanovily termín pozdější, poslední přihlášky přijímají ještě i v dubnu. Průběžně proto sleduj aktuální informace na serveru www.vysokeskoly.cz, kde o prodloužených uzávěrkách průběžně informují. Průběžně vznikají i obory zcela novéSe stále vyšší poptávkou po vysokoškolském studiu ze strany uchazečů i po odborně kvalifikovaných pracovnících ze strany zaměstnavatelů roste i počet oborů. Ty bývají akreditovány i několikrát do roka. Pro případné „opozdilce“ tak mohou právě ty obory, které vznikají v těchto měsících, představovat další šanci se na některý přihlásit. Doporučujeme průběžně sledovat webové stránky škol nebo sekci Aktuality na www.vysokeskoly.cz. Soukromé školy často přijímají přihlášky i v několika kolechDalší možností, jak se po zmeškaném termínu nevzdat vysokoškolského studia, je porozhlédnout se po nabídce oborů vypisovaných soukromými školami. Na ty totiž mohou uchazeči podávat přihlášky obvykle i v několika kolech, počínaje únorem a konče často až srpnovými nebo zářijovými termíny. Další informace o soukromém vysokém školství čti například v tomto nebo v tomto článku.Řešením může být i vyšší odborná školaDalší volbou může být také některá z vyšších odborných škol. I na nich bývají konečné termíny pro podání přihlášek rozloženy do širšího období mezi březnem až červnem a nezřídka jsou vícekolové. Více o koncepci vyššího odborného školství si přečti například tady.  Pomaturitní studium jazykaPokud jsi chtěl nastoupit na vysokou školu bezprostředně po maturitě, můžeš ještě zauvažovat, zda si v „mezičase“, tedy předtím, než se na vysokou školu přihlásíte příští rok, nezlepšit své jazykové znalosti. Výhodou je, že pokud se k jednoletému pomaturitnímu studiu hlásíš hned po absolvování střední školy, zůstává ti status studenta. Více o pomaturitním studiu se dočtete mimo jiné zde.  Nultý ročníkNezřídka využívanou alternativou mezi těmi, kteří nestihli nebo si nechtěli podat přihlášku na žádnou školu, jsou tzv. nulté ročníky. Pořádají je jak samotné vysoké školy a univerzity, tak i komerční vzdělávací agentury. Do nultých ročníků se můžeš hlásit až do září, případně do naplnění kapacity třídy. Nevýhodou studia nultého ročníku – bez ohledu na jeho intenzitu a týdenní rozsah – je, že jeho účastníci nemají status studenta. Více o nultých ročnících se můžeš dočíst například v tomto, případně v tomto článku.Kde hledat aktuální informaceNejaktuálnější informace o nových možnostech podání přihlášek se dozvíš například na stránkách a úředních deskách jednotlivých škol a fakult. Přehled jednotlivých soukromých, státních a veřejných škol i jejich fakult najdeš v tomto Katalogu vysokých škol. Pro informace o nově otevíraných oborech nebo prodloužených termínech podání přihlášky sledujte také sekci Aktuality nebo Tiskové zprávy serveru www.VysokeSkoly.cz.

Rock for People čeká zlomový ročník

9. 4. 2011Novinky
Už po loňském koncertu MUSE se zdálo, že jedna z největších domácích hudebních akcí, festival Rock for People, zažila historický předěl. Co do návštěvnosti i „odbavení“ přední světové kapely, jejíž vystoupení bylo četnými médii pasováno na festivalovou událost léta. V letošním roce však Rock for People přichází s dalšími novinkami, které vytvářejí předpoklady pro další růst – kvalitativní i kvantitativní. „Tím kvalitativním nemáme na mysli jen line-up, ale především architekturu a design Festivalparku, který by nám měl dle dosavadních jednání umožnit v dalších letech i prostorovou expanzi. Ruku v ruce se s tím otevírá i možnost vozit do Hradce Králové největší světové kapely a přitom garantovat komfort pro každého návštěvníka,“ říká na okraj nadcházejícího 17. ročníku Rock for People, který proběhne od 2. do 5. července, Michal Thomes z pořádající agentury Ameba Production s.r.o.Nejvýznamnější a zároveň nejviditelnější inovací je kompletní obměna vizuálního stylu Rock for People. Do nové grafiky se promítnou nosné atributy Rock for People: zábava, kreativita, sdílení zážitků, rozmanitost, energie a v neposlední řadě emoce. Stylizované postavy zároveň vystihují další novinku – koncept Partiček. Nový vizuální styl nebude patrný jen na plakátech, na nových internetových stránkách nebo v outdoorové kampani: figury ve 3D i na boardech nápaditým způsobem zpestří prostor Festivalparku a budou dílem sloužit i jako originální navigace.Úplnou novinkou bude kryté šapitó až pro 7 000 lidí, které nahradí dosavadní dvojpódiový stan s komplikovanou cirkulací vzduchu i návštěvníků. Na této Evropa 2 stage se objeví zahraniční kapely i domácí hudební projekty. Mnohem více budou využity i hangáry: na CZ Talent Stage se představí výhradně domácí formace. V dalším z hangárů se budou po dnech střídat dramaturgické linie. I letos si na Rock for People užijí příznivci divadla – hraného i loutkového. Program bude zveřejněn v průběhu června.Po několika letech se na Rock for People vrací taneční a DJ´s program. Po skončení živého programu na obou hangárových scénách budou následovat tematické sety, včetně hojně poptávané Oldies Party s muzikou od 60. do 90. let. Progresivní styly obsáhnou elektro, drum´n´bass, dubstep, jungle a další, přičemž za gramofony se vystřídá tuzemská DJ´s špička. Mimochodem: daleko pestřejší náplň čeká i na obyvatele stanového města. Vedle posílení veškerého sociálního zázemí (už loni bylo na RfP k dispozici 250 mobilních toalet) se chystá ranní kavárna spojená s čítárnou i prodejnou čerstvého pečiva. Kemp bude letos poprvé rozdělen na zóny, bude mít vlastní pravidla provozu, vyčleněnou ochranku i zpřísněná pravidla vstupu. Stanové město, stejně jako parkoviště budou oproti loňsku rozšířeny o zhruba jednu pětinu. Za loňský přístup k životnímu prostředí získal Rock for People prvenství v akci Čistý festival podporované společností Ekokom, ale především mezinárodně uznávaný certifikát Green & Clean Award od evropské asociace festivalů Yourope. Velkou poctou pro Rock for People je skutečnost, že si jej jako místo oslav 20. výročí svého působení v České republice vybrala organizace Greenpeace. Ta bude mít v prostoru před hlavním vstupem do Festivalparku své vlastní městečko s množstvím aktivit, ukázek environmentálního přístupu ke všem oblastem lidské činnosti, přednášek apod.Signifikantním projektem vývoje Rock for People je projekt S partou na RfP. Akce je určena pro všechny, kteří si přes předprodejní systém www.ticketsforpeople.cz objednají více než 5 celofestivalových vstupenek. Tyto party dostanou přístup do speciální sekce a budou si moci navrhnout vlastní triko v layoutu Rock for People, které dostanou ve Festivalparku společně se 100 Kč poukazem na festivalový sortiment. Na každého tak čeká benefit v hodnotě 400 Kč.A to není všechno: pokud bude hromadná objednávka na víc než 10 celofestivalových vstupenek, dostane k tričkům partička ještě jeden coolkeg piva Staropramen, který bude mít po celou dobu Rock for People k dispozici v chlazených prostorách. http://www.ticketsforpeople.cz/

Mladí Ladí Jazz, poprvé s ISIC a soutěží o vstupenky

8. 4. 2011Novinky
Opět po roce svůj nástup hlásí jazzový festival Mladí Ladí Jazz! Od 15. dubna do 5.května si v Praze budou moci milovníci jazzové hudby naladit své ušní receptory na kvalitní jazzovou hudbu za více než přijatelnou cenu. Program festivalu bude v porovnání s prvním ročníkem ještě nabytější, takže se máte na co těšit! Ačkoli se jedná teprve o druhý ročník, pořadatelům se podařilo přilákat na festival velká jména a jedinečné projekty. Svým vystoupením poctí Mladí Ladí Jazz například Laco Déczi se svým ensemblem Celula New York, ve světové premiéře bude představen projekt předního italského kytaristy Ruggero Robina a slovenského AMC Tria a pozvání přijal též francouzský jazzový dj a mistr světa ve scratchi Mathieu Maton alias DJ Ordoeuvre. Celkově se na festivalu představí hudebníci ze 7 různých zemí. Kromě zajímavého programu ovšem Mladí Ladí Jazz nerezignuje ani na jeden ze svých hlavních cílů – tedy podporu mladé jazzové scény. „Každý večer zahájí mladá nadějná jazzová kapela, kterou následně doplní již zaběhnutý profesionál. Zároveň chceme oslovit a zaujmout mladé návštěvníky, takže na závěr koncertu se snažíme vždy zařadit fusion-jazz, ať již jakýkoli, který je pro tyto návštěvníky mnohem zajímavější, a celkovou dramaturgii našim fanouškům více přibližuje,“ říká jedna z organizátorů, Lucia Gogolaková. Tímto je nasnadě i cíl iniciativy Mladí Ladí Jazz: Jednak podpora mladé jazzové scény a vůbec jazzu obecně, snaha o jeho „deturistizaci“ a vrácení do běžných sfér života, a jednak podpora mladých návštěvníků zejména do 30 let a jejich motivace k tomu, aby chodili na jazz. O to se snaží mnohými prostředky: velice přijatelnou cenou koncertů, větší informovaností o jazzové hudbě všeobecně a také umisťováním koncertů do jim familiérně známým místům (jako například divadlo Na Prádle). Posledním významným bodem je též soutěž o Cenu Metropolitní univerzity Praha. Tato cena, která má za cíl podpořit mladé hudebníky, v sobě obsahuje příspěvek na nahrání studiového alba v hodnotě 22 000Kč. Za podpory Metropolitní univerzity a nahrávacího studia 3bees se o tuto výhru utkají 3 finalisté na prvním večeru festivalu ( kapely Quattro Formaggi, Fluid culture a 4Leaf). Výherce ještě týž den vybere za pomoci návštěvníků odborná porota a šťastný finalista si převezme cenu na posledním večeru, před vystoupením Laca Décziho. Držitelé karet ISIC, IYTC, ITIC mají vstup za pouhých 90Kč díky slevě 100Kč oproti plné ceně vstupenky. Soutěž o 5 volných vstupů na festival Mladí Ladí Jazz, termín soutěže 8. 4. – 13. 4. 2011 v 12:00{competition}56{/competition} Výherci Lenka Balašová Helena Cardova Eva Hosnedlová Jakub Hurt Helena Tajcova Program festivalu: 15.4. – klub JazztimeZAČÁTEK  –   20:00Vystoupí : Fanfán Tulipán, vítěz prvního ročníku soutěže o Cenu Metropolitní univerzity Praha 3 finalisté –  Quattro Formaggi Fluid Culture 4Leaf Jan Kořínek and Groove feat. Najponk 22.4.  – klub Jazz RepublicZAČÁTEK  –   20:00Vystoupí: Online sessionOndřej Balcar Trio Matmon Jazz (FR) 28.4. – klub JazzdockZAČÁTEK –  20:00Vystoupí: Thea Soti Quartet (HU)Lesní zvěř AMC Trio + Ruggero Robin (SK + IT) 5.5. – Divadlo Na PrádleZAČÁTEK  –    20:00Vystoupí: Harmcore Vyhlášení vítěze Ceny Metropolitní univerzity Praha Laco Déczi and Celula New York (SK + USA)

United Islands Reloaded

5. 4. 2011Novinky
Bauchklang (15. května, 19:00 Palác Akropolis, Praha) Miláčci českého publika, beatboxová formace Bauchklang (v překladu dobrý tón), se po roce a půl vrací do Prahy, aby 15. dubna v Paláci Akropolis zahájili další ročník série United Islands Reloaded. Jako předkapela vystoupí český live projekt Le Pneumatiq, kteří na United Islands vystoupili v roce 2009. Orka (14. Května , 19:00 Palác Akropolis, Praha)Orka patří mezi ikony Evropské alternativní scény a mnohými je označována jako severští Einstürznde Neubauten. Orka představí nové album 14. května v Paláci Akropolis, tak si tuto jedinečnou podívanou nenechte ujít! Quimby (6. května, 19:00 Palác Akropolis, Praha) Skupina Quimby si za více než patnáctiletou kariéru stihla podmanit snad každého Maďara. Na svých dvanácti albech, které Quimby vydali, ukázali, jak hladce se dá zkombinovat rock třeba s folkem, reggae, latinem, psychedelií nebo šansónem. Toto výjimečné vystoupení se uskuteční 6. Května v Paláci Akropolis. Více na http://www.unitedislands.cz/
[reklama_left]
[reklama_right]