226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Multifunkční Plzeňská karta ISIC

Mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC je již od roku 2006 možno získat v podobě kombinované multifunkční Plzeňské karty ISIC. Tato karta nabízí možnost dvojího využití bez nutnosti vlastnění dvou různých karet – funguje celosvětově jako klasický ISIC a v Plzni ji lze plnohodnotně využít v městské hromadné dopravě jako standardní bezkontaktní čipová Plzeňská karta. Multifunkční Plzeňská karta ISIC je určena všem žákům a studentům středních odborných učilišť, středních, vyšších odborných nebo vysokých škol, starším 15 let. Držitelé karty získají možnost pohodlného a úsporného cestování plzeňskou MHD a také nespočet slev a výhod mezinárodního průkazu studenta (výčet ISIC výhod naleznete zde) Kde si můžeš o Plzeňskou kartu ISIC požádat?Podání žádosti o Plzeňskou kartu ISIC se řídí stejnými pravidly jako žádost o klasický průkaz ISIC. Podat žádost o vydání Plzeňské karty ISIC je možné na kterémkoliv obchodním místě společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. s výjimkou prodejen ČSAD a ČD – součástí žádosti musí být potvrzení o studiu ne starší dvou měsíců, souhlas s obchodními podmínkami a jedna fotografie průkazového formátu. Při podání žádosti je zapotřebí předložit platný průkaz totožnosti, u studentů VŠ pak také platný index. Za nezletilé žadatele žádost podává zákonný zástupce.Licence ISIC platí pouze po dobu její platnosti vyznačené na kartě. Při žádosti o slevu s neplatnou licencí se dopouštíte vědomého pokusu o zneužití karty s možnou škodou na majetku třetí osoby, což je předmětem dalších sankcí. Podrobný a aktualizovaný přehled všech slev a výhod najdete na www.isic.cz. Platnost Plzeňské karty je neomezená, platnost ISIC části je 16 měsíců, vždy od září do prosince následujícího kalendářního roku.Veškeré informace o plzeňské kartě ISIC, formuláře ke stažení najdete na oficiálním informačním portálu Plzeňské karty – www.plzenskakarta.cz. V Plzni lze kromě kombinované Plzeňské karty ISIC získat i další z mezinárodních identifikačních průkazů – IYTC, ITIC a SCHOLAR. Co je to Plzeňská karta? Plzeňská karta je multifunkční čipová kartu fungující již od roku 2001 v městě Plzni. Tato karta usnadňuje přístup k mnoha městským službám – je možno na ni nahrát v elektronické formě předplatné nebo hotovost pro jízdy MHD a IDP, je možné ji použít pro rezervaci vstupenek na kulturní pořady vybraných institucí, uplatní se také ve školách a podnicích, jako knihovní průkaz či slevová karta v rámci bonusového programu.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]