226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Registrace do e-mail klubu Můj ISIC – podmínky

Zaškrtnutím prohlašuji, že jsem starší 16-ti let a uděluji souhlas správci GTS ALIVE s.r.o. a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) a rozumím podmínkám zpracování osobních údajů dle „Zásad ochrany osobních údajů“ umístěných zde. Účelem zpracování je provádění přímého marketingu spočívajícím zejména v zasílání vybraných informací elektronickými prostředky o nabídkách a akcích partnerů správce na dobu neurčitou. Souhlas mohu kdykoliv odvolat nebo mohu podat námitky proti přímému marketingu a souvisejícímu profilování.

Beru na vědomí, že pro výběr zaslaných nabídek je nutné provádět průběžné vyhodnocování informací o mém užívání průkazu u partnerů správce (vč. nákupů), účasti na akcích a průzkumech, mých preferencích při užívání webových stránek a sítí správce a dále doplňování a propojování mých osobních údajů, které správce získal při zajišťování uvedených aktivit. Podrobné informace o segmentaci, příjemcích údajů, povaze obchodních sdělení, mých právech a způsobech jejich uplatnění včetně kontaktů na správce naleznu v Zásadách. Jakmile bude souhlas odvolán, dojde k ukončení zpracování, ledaže bude dále existovat oprávněný zájem správce na uchování vybraných dat tak, jak je popsáno v Zásadách.

[reklama_left]
[reklama_right]