Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace

Adresa:

nám. Komenského 288
27713 Kostelec nad Labem