Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Adresa:

Žižkova 2048/50
58601 Jihlava