Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace

Adresa:

Svatovítská 574
29301 Mladá Boleslav