Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393

Adresa:

Na Planině 1393
14000 Praha 4