Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1

Adresa:

Kladská 1/1201
12000 Praha 2