Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace

Adresa:

Vrchlického 284
41117 Libochovice