Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky

Adresa:

Uhelný trh 4
11000 Praha 1