Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Adresa:

Duškova 7
15000 Praha 5