Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II

Adresa:

Dr. Beneše 413/II
29001 Poděbrady