Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

Adresa:

Tavírna 342
38101 Český Krumlov