Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56

Adresa:

Vejprnická 56
31802 Plzeň