Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Adresa:

Lerchova 63
60200 Brno