Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

Adresa:

Zelený pruh 1294/52
14700 Praha 4