226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Máš studentský kupon na MHD? Pozor!

Mezi běžné výhody studentského života patří levnější jízdné. Pokud si zakoupíš měsíční, čtvrtletní nebo roční kupon, můžeš sice výrazně ušetřit díky studentské slevě, ovšem jen do té doby, než potkáš revizora.Funguje to jednoduše. Jako student předložíš Dopravnímu podniku na začátku akademického roku doklad o studiu a na jeho základě obdržíš cenově výhodnější časový kupon.

„Pro nákup dalších kuponů během akademického roku již není nutné doklad o studiu předkládat,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti ROPID Filip Drápal. Dopravní podnik jej bude chtít doložit znovu až na začátku dalšího akademického roku. To ale neznamená, že doklad o studiu už v MHD nebudeš potřebovat. „Při přepravní kontrole je podle Tarifu Pražské integrované dopravy student povinen prokázat, že je studentem příslušné školy a doložit tak status studenta,“ uvedl Filip Drápal. Status studenta může, zejména na VŠ, kdykoliv skončit, proto je kontrolor oprávněn požadovat mimo předložení jízdního dokladu také doklad prokazující nárok na využití slevy.  „Papírové“ potvrzení o studiu v aktuálním školním roce je možné nahradit platným ISIC průkazem studenta příslušné školy. „O nutnosti mít u sebe potvrzení o studiu jsem nevěděla. Při kontrole jsem se vždy prokázala pouze svým průkazem ISIC. Revizor jen zkontroloval, zda je ISIC platný a vše bylo naštěstí vždy v pořádku,“ uvedla studentka Bára z VŠE. NEJVÍCE PODVÁDÍ STUDENTIProč ale studium neustále dokládat? Dlouhodobá praxe bohužel ukazuje, že největší podíl zneužívání a neoprávněného použití slev je právě v kategorii studenti. „Slevy pro studenty využívající PID dotovalo hlavní město Praha v roce 2010 ze svého rozpočtu částkou 430 mil. Kč. Jedná se o veřejné prostředky, proto je povinností dopravců poskytnutí slev řádně a opakovaně kontrolovat,“ vysvětluje nutnost kontrol Filip Drápal. Výhodou kombinovaného průkazu studenta s licencí ISIC je zejména systém prodlužování platnosti jednoduchým vylepením revalidační známky bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nové karty ISIC či jiného potvrzení o studiu. Takovýto průkaz Ti zůstává po celou dobu studia, proto není důvod, abyses příští přepravní kontroly obával – stačí ukázat svůj platný ISIC. A nemusíš být jen pražským studentem, tuto výhodu můžeš uplatnit i jako student v Plzni, Brně, Liberci a dalších městech České republiky.Pokud si už nechceš neustále zařizovat papírové potvrzení o studiu, můžeš si svůj průkaz ISIC zařídit na www.isic.cz.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]