226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Komplexní zdravotní pojištění pro cizince

Pojištění komplexní zdravotní péče pro cizí státní příslušníky na území ČR.

Základní podmínky:

  • Územní platnost: ČR a Schengen.
  • Povinné pro cizince mimo EU pobývající v ČR déle jak 3 měsíce.
  • Limit pojistného plnění na pojistnou událost je 75 000 EUR.

Minimální délka sjednání je 1 měsíc.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: isicpoint@isic.cz nebo tel.: 226 222 329

Plnění

  • Ambulantní lékařské ošetření.
  • Pobyt v nemocnici ve standardním lůžkovém pokoji po dobu nezbytně nutnou.
  • Náklady na zdravotně indikovaný převoz do nejbližší vhodné nemocnice nebo k lékaři.
  • Stomatologické ošetření za účelem odstranění bolesti (zubní výplň v jednoduchém provedení).
  • Repatriace pojištěného.

Slevy na pojištění

Studenti mají nárok na slevu 7,5% ze standardní ceny pojištění.

Ceník

V tabulce je uvedena sazba za jeden měsíc pojištění v Kč.

KOMPLEX** = standartní zdravotní pojištění

KOMPLEX STUDENT** = zdravotní pojištění pro studenty

Věk Komplex** Komplex student**
muž žena muž žena
0 – 41 1125 1125 x x
5 – 9 600 600 555 555
10 – 14 600 600 555 555
15 – 19 600 600 555 555
20 – 24 600 600 555 555
25 – 29 600 600 555 555
30 – 34 600 600 555 555
35 – 39 600 600 555 555
40 – 44 600 600 x x
45 – 49 600 600 x x
50 – 54 600 600 x x
55 – 59 1125 1125 x x
60 – 64 2250 2250 x x
65 – 69 3375 3375 x x

** MINIMÁLNÍ DÉLKA POJIŠTĚNÍ 1 MĚSÍC!!!

[reklama_left]
[reklama_right]