226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Jsme ZELENÁ FIRMA

GTS ALIVE s.r.o. se zapojila do projektu „Zelená firma“. Tento projekt umožňuje našim zaměstnancům ekologickou cestou likvidovat vysloužilé elektrospotřebiče, které ve většině případů obsahují nejen nebezpečné látky jako je rtuť, olovo, kadmium, bróm, ale zároveň i množství dále recyklovatelných a využitelných materiálů, např. železo, ocel, hliník, měď a také mnoho druhů vzácných kovů a jiné hodnotné součásti, které lze znovu využít.

Proto je důležité všechny elektrospotřebiče důkladně třídit a následně ekologicky likvidovat.V prostorách naší společnosti GTS ALIVE, v Letenské ulici č.p. 118/1 v Praze byl umístěn sběrný box společnosti REMA Systém a.s., do kterého mohou všichni zaměstnanci vhazovat drobný elektroodpad (např. baterie, mobilní telefony, klávesnice, počítačové myši, holicí strojky, fény, toustovače, vrtačky atd.), který vyprodukují nejen v souvislosti s naší pracovní činností, ale rovněž ve svých domácnostech.Zapojením do tohoto projektu, bychom rádi vyzvedli ekologické smyšlení naší společnosti i našich zaměstnanců. Zároveň bychom rádi umístěním loga na našich www stránkách upoutali více pozornosti nejen u studentů, ale i spolupracujících firem, které by se do projektu „Zelená firma“ mohli zapojit a podpořit tak ochranu našeho životního prostředí. Garantem tohoto projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.   Tomáš Vyskočil ISIC National Manager

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]