226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Jak se dostat na vysokou bez přijímaček?

Hlásíš se na vysokou? A bojíš se přijímaček? Tak věz, že na spoustu oborů a škol se můžeš dostat bez zkoušek a tím pádem i bez zbytečného stresu. Ještě necelý týden ti zbývá k podání přihlášek na většinu veřejných vysokých škol. Spousta uchazečů podává více přihlášek, aby tak zvýšili svoje šance na přijetí.

Někdy není špatné také vsadit na jistotu a příhlásit se na VŠ, o které víš, že tě přijme bez nutnosti vykonat přijímací zkoušky. Musíš ale splnit určité podmínky. Web Studentskéfinance.cz pro tebe připravil přehled škol a oborů, na které se můžeš dostat i bez přijímaček. Články na toto téma vycházejí v rámci cyklu Hlásíme se na vysokou školu. Spoustu dalších zajímavých informací nebo aktualit nelezneš jednak na Studentskefinance.cz nebo se můžeš také stát fanouškem Studentskefinance.cz na Facebooku! Nic není zadarmo Ačkoliv na něteré obory se můžeš dostat bez přijímaček, což víš a máš zaručeno předem, ani tak to není zadarmo. Jde o to, že nadruhou stranu musíš prokázat vynikající výsledky ve tvém dosavadním studiu. Často se jedná o prospěch. Různé školy nebo fakulty si stanovují hranici průměrného prospěchu, do které když se vejdeš, tak máš vyhráno. Většinou se tento průměr počítá z vybraných předmětů spíše než ze všech předmětů. V ostatních případech zase školy či fakulty zohledňují tvou účast v olympiádách nebo ve středoškolské odborné činnosti (SOČ). Rozhoduje tvoje dobré umístění nebo výsledky. V neposlední řadě ti může pomoci dobrý výsledek z Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio. Bez přijímaček na ekonomii Ekonomie a management jsou stabilně oblíbené a potřebné obory; na mnoha školách tohoto zaměření však existuje velký přetlak uchazečů a většina z nich přes přijímací zkoušky neprojde. Např. na Vysokou školu ekonomickou můžeš být přijat bez absolvování tamních zkoušek díky relativně dobrému středoškolskému průměru či Národním srovnávacím zkouškám Scio. Průměr z nejlepších šesti známek na SŠ z matematiky a cizího jazyka (angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny či španělštiny) je potřeba nižší či rovný 1,85; předměty bys také měl studovat alespoň po tři roky. V Brně na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity nebo na Fakultě ekonomickosprávní Masarykovy univerzity zase rozhoduje výsledek Scio testů. Typy na další školy, jejich fakulty a podmínky přijetí bez zkoušek najdeš v článku Jak na VŠ bez přijímaček: Ekonomie. Bez přijímaček na přírodovědu – biologie a chemie Jak se staví třeba Přírodovědecká fakulta UK k olympidám? Vcelku příznivě – bez zkoušek přijímá do bakalářského studia řešitele celorepublikových kol biologické a fyzikální olympiády v kategorii A, chemické v kategoriích A a E, matematické v kategoriích A a P a geografické v kategorii D. Ke studiu množství chemických a geologických oborů pak přijímá i řešitele krajských kol uvedených olympiád. Štěstí mají také nejúspěšnější účastníci celostátního kola Středoškolské odborné činnosti ve vybraných oborech. Na Masarykově univerzitě zase můžeš zažádat o prominutí přijímací zkoušky s prokázáním vynikajícího středoškolského prospěchu (nejvýše 1,50) ve čtyřech z následujících předmětů: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk a jeden cizí jazyk. Více informací získáš zde: Jak na VŠ bez přijímaček: Biologie a chemie. Bez přijímaček na informatiku Kde můžeš kvalitně vystudovat informatiku, aniž bys musel skládat přijímací zkoušky? Možností je opět řada, ale zmiňme např. ČVUT. Na studijní programy Elektrotechnika, energetika a management a Komunikace, multimédia a elektronika ČVUT neorganizuje přijímací zkoušky; na programy Kybernetika a robotika a Softwarové technologie a management budeš přijat bez nich, pokud počet uchazečů o studium nepřevýší kapacitu přijímaných. Na „Matfyzu“ je zcela zrušena přijímací zkouška k oboru Fyzika, obory Matematika a Informatika ji však mají. Bude ti ale prominuta, pokud jsi měl SŠ průměr do 1,50 nebo byl úspěšný v matematické olympiádě či v SOČ. Podrobnosti opět hledej v článku Jak na VŠ bez přijímaček: Informatika.A co třeba medicína bez přijímaček? Mezi uchazeči na lékařských fakultách je jedna z nejtvrdších konkurencí, univerzity přijímají pouze zlomek zájemců s těmi nejlepšími výsledky. Např. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze můžeš být na obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství přijat bez zkoušek, pokud úspěšně složíš maturitní zkoušku s českým jazykem jako jedním z předmětů, za poslední dva roky SŠ studia absolvuješ alespoň jeden rok fyziky, biologie a chemie se známkou ne horší než dva a za poslední čtyři roky studia ti z konečných vysvědčení (výjimaje maturitní) vychází průměr 1,20 a nižší. Takto ale bude (v pořadí podle nejlepšího studijního průměru) přijato 210 studentů do programu Všeobecné lékařství a 23 studentů do programu Zubní lékařství. Ostatní musejí absolvovat zkoušky. Na druhou stranu na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se bohužel bez zkoušek v žádném případě nedostaneš. Neexistuje jiná varianta přijímacího řízení, ať už na základě průměru či jiných úspěchů. Více podrobností a alternativ opět nalezneš na Studentskefinance.cz v článku Jak na VŠ bez přijímaček: Medicína.  

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]