226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

ISIC lze v pražské MHD používat i po změně Tarifu PID

Každý, kdo využívá studentské jízdné v pražské MHD, je povinen se při přepravní kontrole prokázat platným dokladem o studiu. I přes změnu Tarifu PID je i nadále možné papírové potvrzení o studiu nahradit platným mezinárodním identifikačním průkazem studenta ISIC.

1. 8. 2011 došlo k úpravě tarifu PID, který i nadále průkaz ISIC vydaný prostřednictvím pražských vysokých, středních a vyšších odborných škol akreditovaných Ministerstvem školství ČR, akceptuje jako doklad o studiu. Student ve věku 19 – 26 let má nárok na slevu časové předplatní jízdenky na území hl. m. Prahy dle čl. III., odst. 6., písm. c). Z tarifu byla jeho poslední aktualizací pouze vyjmuta část průkazů, což se nijak nedotýká převážné části studentů pražských veřejných vysokých škol a středoškoláků, kteří mají ISIC vydaný v rámci středoškolského projektu GTS ALIVE (funguje za podpory Magistrátu hl. m. Prahy již od roku 2005). Změna se týká karet vydaných prostřednictvím klasické prodejní sítě a karet vysokých škol, které nemají s DPP uzavřenou dohodu o akceptaci průkazů (smlouvu s DPP mají uzavřenou ČVUT, UK, VŠE, ČZU, AMU a VŠCHT a dále GTS ALIVE pro SŠ ve středoškolském projektu – jich se tedy změna netýká). Pokud vezmeme v potaz karty vydané v Praze, změna se tedy týká pouze cca 8 % studentů z celkového počtu 106.000 držitelů karty ISIC v Praze, kteří musí při kontrole revizorovi předložit papírové potvrzení o studiu. Na místě je naopak zdůraznit, že právě studenti s průkazem ISIC vydaným prostřednictvím výše uvedených škol mají tu výhodu, že nadále nemusí dokládat studium prostřednictvím papírového potvrzení o studiu. Výhodou kombinovaného průkazu studenta s licencí ISIC je zejména systém prodlužování platnosti jednoduchým vylepením revalidační známky bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nové karty ISIC či jiného potvrzení o studiu. Takovýto průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia a jeho platnost je garantována školami. Úplné znění nového tarifu PID – dodatek č. 1 je k dispozici zde. ISIC je aktuálně tímto způsobem akceptován v Jihomoravském kraji, Libereckém kraji, Plzni, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě a Opavě a v jednání jsou další města s MHD. Akceptace ISIC za účelem vizuální verifikace je jednou z nejběžnějších forem využití karty v dopravě, která funguje v mnohých zemích.

Související články

Copyright ©2018 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.
[reklama_left]
[reklama_right]