Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq
  • Čeština
  • Angličtina

ISIC jako žákovský průkaz v Olomouckém kraji v tarifu IDSOK

Od 1. září již studenti v Olomouckém kraji nemusí stát frontu na přepážkách u dopravce ani ve škole, aby si vyřídili žákovský průkaz na slevu na dojíždění do školy. Nově se stačí prokázat platným průkazem ISIC. Studentům, kteří mají platný ISIC, tak odpadne starost s obstaráváním nového žákovského průkazu.

Tuto novinku zavádí společnost GTS ALIVE s.r.o., která je výhradní licenční autoritou pro vydávání mezinárodních průkazů ISIC ve spolupráci s koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Olomoucký kraj je tak prvním regionem v České republice, který studentům tímto způsobem cestování zjednoduší.

„Průkaz ISIC bude možné použít v osobních a spěšných vlacích, autobusech a v městské hromadné dopravě včetně tramvají v Olomouci. Studenti jím budou moci nahradit papírový žákovský průkaz, který jim musela potvrzovat škola,“ uvádí Vendula Malínková z organizace KIDSOK, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji. Platný průkaz ISIC mohou studenti využívat od 1. září na linkách v tarifu IDSOK.

Co máte tedy udělat?

Stačí s Vaším průkazem ISIC přijít na kontaktní místo dopravce a nahlásit trasu jízdy mezi domovem a školou. Dopravci ověří totožnost žadatele a v databázi průkazů také skutečnost, že jste opravdu studentem dané školy. Na zadní stranu průkazu ISIC vyznačí trasu pro dojíždění do školy. Poté budete moci tento průkaz používat k nákupu jízdného za zvýhodněný žákovský tarif.

Pro vystavení průkazu potřebujete:

  • Platný mezinárodní průkaz ISIC*,
  • Aktivní status studenta na škole (ověřuje se elektronicky v databázi ISIC),
  • Platný osobní doklad žadatele vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz),

Cena za registraci ISIC jako žákovského průkazu činí 40 Kč.

*Do 31. 12. 2016 je platný ISIC s platností 12/2016 nebo 12/2017. Od 1. 1. 2017 je validní pouze ISIC s platností 12/2017.

Pro vystavení průkazu potřebujete:

  • Platný mezinárodní průkaz ISIC*,
  • Aktivní status studenta na škole (ověřuje se elektronicky v databázi ISIC),
  • Platný osobní doklad žadatele vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz),

Cena za registraci ISIC jako žákovského průkazu činí 40 Kč.

*Do 31. 12. 2016 je platný ISIC s platností 12/2016 nebo 12/2017. Od 1. 1. 2017 je validní pouze ISIC s platností 12/2017.

POZOR: ISIC jako žákovský průkaz lze použít pouze v tarifu IDSOK. Proto před použitím ISIC zkontroluj, jestli tvoje linka do školy je v tarifu IDSOK.

Uznávání ISIC v MHD

Nezapomeňte, že v následujících městech Olomouckého kraje můžete využít průkaz ISIC také jako doklad o studiu při nákupu studentského jízdního dokladu:

Více informací o využití ISIC v dopravě najdete zde.

Související články