226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

ISIC a Plzeňská karta – změny od 30. 6. 2015

Tímto bychom vás chtěli informovat, že mezinárodní průkaz ISIC spojený s Plzeňskou kartou se přestal vydávat k 30. 6. 2015.

Zákaznické centrum PMDP (Denisovo nábřeží 12) nadále bude vydávat samostatný mezinárodní průkaz ISIC. Dříve vydané průkazy ISIC s Plzeňskou kartou zůstávají nadále platné.

Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím, které popisují možné situace stávajících držitelů Plzeňské karty ISIC:

1) Je-li průkaz ISIC s Plzeňskou kartou ISIC funkční, ale vypršela platnost průkazu ISIC, bude v rámci plánované výměny karet Plzeňská karta s licencí ISIC včetně nabitého předplatného a zůstatku elektronických peněz převedena na novou standardní Plzeňskou kartu.

2) V případě, kdy je na Plzeňské kartě s ISIC platná licence části ISIC, bude v rámci plánované výměny karet obsah původní Plzeňské karty ISIC převeden na novou standardní Plzeňskou kartu. Současně bude držiteli ponechána původní Plzeňská karta ISIC, která bude nadále fungovat pouze jako platný průkaz ISIC.

3) Pokud držitel ztratí Plzeňskou kartu ISIC a požaduje vydání duplikátu, bude mu obsah původní Plzeňské karty ISIC převeden na novou standardní Plzeňskou kartu. Držitel si může v zákaznickém centru PMDP na Denisově nábřeží 12 současně zakoupit samostatný průkaz ISIC.

4) Při nefunkční Plzeňské kartě ISIC a současném vypršení platnosti licence ISIC bude držiteli jako duplikát vydána standardní Plzeňská karta

5) Nefunkční Plzeňská karta ISIC s platnou částí ISIC bude při vydání duplikátu převedena na standardní Plzeňskou kartu a současně bude držiteli ponechána původní karta, která bude nadále fungovat pouze jako platný průkaz ISIC.

 

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]