226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Informace o zpracování osobních údajů

Zatržením udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona o službách informační společnosti a souvisejícím zpracování osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je provádění přímého marketingu včetně segmentace dle zvolených oblastí, oslovování s nabídkami správce a třetích osob formou elektronickou, tištěnou i telefonickou. Právním titulem zpracování je Váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat a to mailem na info@isic.cz. Doba zpracování je doba neurčitá, nejdéle do odvolání souhlasu nebo podání námitek. Kontaktní údaje správce a pověřence, přehled práv a způsob, jak práva uplatnit naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

[reklama_left]
[reklama_right]