226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Hlásíme se na vysokou školu

Konec ledna je tradičně nejzašší termín pro podání přihlášky na vysokou školu. I když se zdá, že je ještě dost času, není dobré nechávat vše na poslední chvíli. Máš vybranou školu a obor? Víš, co vše je nutné pro podání přihlášky…? Na webu Studentskefinance.cz nalezneš spoustu užitečných informací pro studenty.

Aktuálně redakce Studentskefinance.cz připravila speciál týkající se uchazečů o studium na vysoké škole. Články k tomuto tématu nalezneš v sekci Hlásíme se na vysokou školu. Přihlášky nejen do konce února Na veřejných vysokých školách je termín podání přihlášek ke studiu zpravidla ke poslednímu dni měsíce února. Výjimky existují a jsou to převážně umělecké obory, fakutly či školy. Pokud hodláš studovat něco s uměleckým zaměřením, připrav se na to, že tě čeká podání přihlášky již na podzim a poté následuje několikakolové přijímací řízení zahrnující i talentovou zkoušku a odevzdání vlastních prací. V tuto chvíli jsi tedy podání přihlášky již zmeškal nebo máš ještě dost a dost času – to záleží na úhlu pohledu. :-)Pokud budeš uvažovat u studiu na soukromé vysoké škole, termín 28.2. 2011 není až tak klíčový. Soukromé VŠ mají termín podání přihlášek často posunutý na později a termínů bývá několik v průběhu celého roku od teď až do září.Aktuální termíny pro podání přihlášek nebo termíny dnů otevřených dveří a další informace nalezneš v Databázi vysokých škol, popř. v Seznamu soukromých vysokých škol. Elektronická nebo papírová přihláška?Když získáme představu o škole a oboru, bude nás dále zajímat, jaké jsou podmínky pro přijetí. Obecně platí dva hlavní požadavky pro uchazeče o studium na VŠ. Je to jednak ukončené středoškolské vzdělání a podání přihlášky ke studiu.Existují dvě formy přihlášky – papírová na speciálním tištěném formuláři nebo elektronická. V poslední době jsou elektronické přihlášky již hojně rozšířeny a některé školy již přijímají výhraně na jejich základě. Jsou ovšem i školy, které akceptují pouze papírovou přihlášku. Více k přihláškám na VŠ se dozvíš v článku Přihlášky na VŠ jsou v plném proudu. Šance na přijetí rostou!Statistiky mluví jasně – letos se k přijímačkám na VŠ chystá jeden z posledních, ne-li ten úplně poslední ze silných ročníků uplynulých let. Není potřeba probírat se čísly, aby člověk viděl, že dětí ubylo; je to vidět především u středních škol. To, že naše populace stárne, je obecně známo. Současně přibývá počet vysokých škol, resp. oborů, které je možno studovat. Přehled ti pomůže získat Seznam vysokých škol na Studentskefinance.cz.O tom, jaké máš naděje na přijetí si můžeš přečíst v článku Jaké máte šance u přijímacíhořízení? Věřejnou, soukromou nebo státní?Lidé často zaměňují pojmy veřejná a státní vysoká škola, resp. veřejné vysoké školy bývají nesprávně nazývány státními. Věz, že státní vysoké školy jsou pouze dvě a jsou to Policejní akademie ČR v Praze a Univerzita obrany v Brně. Jinou kategorií jsou pak soukromé vysoké školy a pokud se chystáš některou vyzkoušet, tak si přečti článek Uvažujete o studiu na soukromé vysoké škole? Někde to jde i bez přijímačekJakmile škola přijme tvojí přihlášku, následuje přijímací řízení. Součástí přijímacího řízení může, ale nemusí být někdy obávaná přijímací zkouška. Té se lze často vyhnout, pokud se přihlásíš na některou soukromou vysokou školu. Elegantně můžeš také přijímačkám uniknout, když splníš specifické podmínky vybraných studijních programů nebo fakult.Na Studentskefinance.cz nelezneš články na toto téma v sekci Hlásíme se na vysokou školu, aktuálně vyšel článek o oborech souvisejících s biologií a chemií nebo s informatikou: Jak na VŠ bez přijímaček: Informatika , ale průběžně budou během února vycházet i další články zaměřené na další obory.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]