Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq
  • Čeština
  • Angličtina

Den, který přepisoval dějiny – pátek 17. listopadu

I takto se nazývá svátek 17. listopadu. V tento den si připomínáme dvě události moderních českých dějin spojených se studenty českých vysokých škol.

Dne 17. listopadu 1939, kdy v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava byl říšským protektorem Konstantin von Neurath, byly uzavřeny české vysoké školy. Vůdčí představitelé studentských organizací byli zatčeni a popraveni a několik set ostatních studentů bylo převezeno do koncentračních táborů. České vysoké školy měly původně být zavřené na dobu tří let, nakonec zákaz pominul až společně při zrušení celého protektorátu.

O půlstoletí později byl opět 17. listopad spojen s českými studenty vysokých škol. Ve spojitosti s tímto dnem je zřejmě nejvíce znám výraz ‚sametová revoluce‘. Počínaje 17. listopadem 1989 se pomalu začal bortit politický systém, který do té doby panoval v Československu více než dvacet let. Během tzv. sametové revoluce, která měla za následek změnu politického režimu, nevyhasl jediný lidský život. Kromě událostí z pátku 17. listopadu, kdy příslušníci Veřejné bezpečnosti napadli demonstrující (zejména z řad vysokoškolských studentů), proběhla revoluce bez násilí.

Studentské stávky ukončilo až zvolení Václava Havla prezidentem Československa. Václav Havel byl tak u nás prvním nekomunistickým prezidentem po více než 40 letech. Prezidentem byl zvolen jednomyslně, a to i členy komunistické strany. Té strany, která ho po několik let ustavičně sledovala a perzekuovala.

17. listopad je tak v našich dějinách dnem, jenž je spojen se dvěma režimy, které v Čechách zanechaly hlubokou stopu, režimy, které ve většině českého obyvatelstva zanechaly hluboké rány, režimy, o kterých by se mělo stále mluvit, připomínat a udržovat tak paměť národa živou.

Pojďme si tak připomenout svátek 17. listopadu jako den, který přepisoval několikrát historii naší země a buďme hrdí na to, že jsme Češi. Hesla 17. listopadu 1989: ‚Máme holé ruce!‘ ‚Vy nás máte chránit!‘ na Hesla 17. listopadu 1989: „Máme holé ruce!“‚ „Vy nás máte chránit!“

Hlavní strany a persony Sametové revoluce: Komunistická strana Československa, Občanské fórum, Gustáv Husák, Milouš Jakeš, Václav Havel, Václav Klaus, Alexandr Vondra

Související články