226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Čtvrtá průmyslová revoluce otevírá nové možnosti

Studujete doktorandský stupeň studia a zajímají vás moderní technologie? Uplatněte své odborné znalosti v praxi automobilového průmyslu díky Industry 4.0!

V posledních letech se automobilové společnosti dynamicky přizpůsobují stále dravější konkurenci a novým trendům. Jedním z nich je i „čtvrtá průmyslová revoluce“, neboli Industry 4.0.

Skoda Auto2Industry 4.0 je doba chytrých zařízení, kdy informační a komunikační technologie výrazně mění způsob, jakým pracujeme a žijeme. Zvyšující se robotizace, spolupráce lidí a strojů, úzká specializace zaměstnanců, smart továrny, integrace ICT napříč celou společností – to všechno jsou změny charakteristické pro Industry 4.0.

ŠKODA AUTO je jednou z nejvýznamnějších automobilek na českém trhu a téma čtvrté průmyslové revoluce jí není vůbec cizí. Být prosperující společností znamená být připraven na budoucí změny a umět na ně flexibilně reagovat. Promítnutí čtvrté průmyslové revoluce do procesů uvnitř celé společnosti otevírá prostor pro nespočet inovací.

I v souvislosti s Industry 4.0 považuje ŠKODA AUTO za důležité zaměstnávat mladé talenty. Možností spolupráce je několik, od odborných praxí pro studenty, přes Trainee program pro absolventy magisterského stupně studia až po Doktorandský program.

Aktuálně ŠKODA AUTO nabízí k vypracování témata disertačních prací, z nichž právě dvě se věnují aktuálnímu trendu. Jedná se o témata „Strategická realizace Industry 4.0 ve společnosti ŠKODA AUTO“ a „Roboty spolupracující s člověkem“.

Nebojte se udělat krok vpřed a pojďte vstříc čtvrté průmyslové revoluci společně se ŠKODA AUTO!    

Více informací na:
www.zivotniprilezitost.cz
www.facebook.com/zivotniprilezitost
www.isic.cz/isicpoint/kariera/skoda

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]