226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Chystáš se na brigádu? Tak čti dál, ať víš, do čeho jdeš!

Víš co tě čeká na prázdninové brigádě? Jaké jsou podmínky různých forem krátkodobého zaměstnání a jaké výhody můžeš jako student čerpat? Víš, že můžeš platit nižší daně nebo neplatit sociální a zdravotní pojištění? Navíc máš většinou nárok na to, aby ti stát vrátil velkou část daní zpět. Spočítej si čistý příjem pomocí kalkulačky na Studentskefinance.cz!

Studentům zpravidla nevyhovuje klasický pracovní poměr, který vzniká na základě pracovní smlouvy. Přestože se najdou i tací, kteří jsou souběžně se studiem zaměstnáni nebo dokonce podnikají, většinou studenti využívají některou z dohod konaných mimo pracovní poměr: dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Ty jsou tobě, jakožto studentovi, takříkajíc ušity na míru, protože respektují krátkodobý charakter zaměstnání. Můžeš navíc využít daňovou slevu na studenta, takže státu zaplatíš méně na povinných odvodech. Jelikož se předpokládá, že jako student budeš pracovat pouze část roku, můžeš i tak využít slevu na poplatníka v plné výši, protože na ni vzniká nárok za celý rok bez ohledu na to, zda student nebo kdokoliv jiný pracoval kratší dobu, než celý rok. Využij náš Kalkulátor DPČ a DPP, který ti spočítá čistou mzdu jak z dohody o pracovní činnosti, tak z dohody o provedení práce. Využít můžeš rovněž Mzdový kalkulátor. Dohoda o provedení práce se nově uzavírá vždy písemně Zatímco dříve bylo možné DPP uzavřít i ústně, nově od 1. 1. 2011 platí, že ji lze stejně jako dohodu o pracovní činnosti uzavřít jen písemnou formou. Dohoda o provedení práce nesmí svým rozsahem překročit 150 hodin v kalendářním roce. Toto platí pro jednoho zaměstnavatele, takže pokud uzavřeš více dohod u více zaměstnavatelů, můžeš tento limit čerpat u každého zvlášť. U DPP neplatíte sociální ani zadravotní pojištění Nespornou výhodou dohody o provedení práce je fakt, že zde neodvádíš pojistné na zdravotní a sociální pojištění, což je pro studenty, ale i pro zaměstnavatele velmi příjemné. Z výplaty se ti tak strhává pouze 15% daň. Dohoda o pracovní činnosti je podobná pracovní smlouvě Obdobu klasické pracovní smlouvy tvoří tzv. dohoda o pracovní činnosti, neboli DPČ. Rozsah práce zde není omezen, nicméně týdenní rozsah nesmí překračovat 20 hodin v průměru za 52 týdnů. Stejně jako u klasického pracovního poměru, i zde se kromě daně odvádí pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění.V tomto ohledu je pro studenta výhodnější dohoda o provedení práce, kde se sociální ani zdravotní pojištění neodvádí. Každá z dohod má ale svá pro a proti. Tabulka: Srovnání DPP a DPČ Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Daň z příjmů 15 % 15 % Zdravotní pojištění NE ANO Sociální pojištění NE ANO Maximální rozsah výkonu práce 150 h / rok 20 h / týden Studenti a daně Zdaňování příjmů studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti si navíc mohou uplatnit slevu na dani na studium. V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele, je jeho příjem do maximální výše 5000 Kč zdaňován srážkovou daní  15 % (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka-studenta vyrovnána), nad  5000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15%. Navíc v tomto případě se nepřihlédne k měsíční slevě na dani! Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta. Vrácení daní studentům Jestliže jsi pracoval jen část roku – krátkodobě, můžeš využít výhody, jakou ti skýtá sleva na dani na poplatníka. Je zřejmé, že zaměstnavatel ti každý měsíc ze zálohy na daň odečítá poměrnou část slevy na poplatníka i na studenta. Nárok na obě slevy se ale poněkud liší. Zatímco u slevy na studenta má poplatník nárok právě na takovou poměrnou část, která odpovídá počtu odpracovaných měsíců, u slevy na poplatníka vzniká nárok vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců poplatník (student) skutečně pracoval. Protože ale zaměstnavael studentovi za každý měsíc uplatňuje vždy jen 1/12 roční slevy na poplatníka a student současně pracuje jen několik měsíců, je zřejmé, že mu vzniká nárok uplatnit si zbytek této částky. V praxi tak lze formou daňového přiznání nebo ročního zúčtování záloh dodatečně optimalizovat daňovou povinnost. Ve výsledku tak obdržíš část daní zpět. Konkrétní příklady nalezneš v sekci Vrácení daní studentům a také toto téma řešil článek Vyplatí se studentům podat daňové přiznání?

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]