30/11/2016 - 26/03/2017
Celý den
Národní muzeum

Výstava s názvem Když císař umírá představí nejen osobnost císaře Karla IV. a jeho vliv na následující historický vývoj českých zemí, ale především společnost v době vrcholného středověku. Návštěvníci si prohlédnou vybrané památky hmotné kultury 14. a 15. století ze sbírek Národního muzea doplněné o zápůjčky z jiných veřejných institucí i od soukromých vlastníků.

Za doby vlády císaře Karla IV. došlo v našich zemích k významnému kulturnímu a uměleckému, ale také hospodářskému a společenskému rozvoji. Ten však nepřerušila ani Karlova smrt, kterou doprovázel velký výpravný pohřeb a velkolepé smuteční slavnost.
Procesí skýtalo strhující podívanou a prošlo známými historickými částmi Prahy – Vyšehradem, Pražským hradem, Malou Stranou a Starým i Novým městem. V jeho čele kráčelo celkem 564 černě oděných světlonošů s rozžatými svícemi.  Pohřbu se účastnili zástupci předních panských rodů, staroměstští i novoměstští konšelé a další významní měšťané.

Při vstupu do dvorany Českého muzea hudby příchozí ohromí monumentální kopie sochy trůnícího císaře Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže, která dominuje celému prostoru.

nahrávám mapu....

Blížící se podobné události

1 2