Komplexní zdravotní pojištění pro cizince:
Pojištění v rozsahu maximálně komplexní zdravotní péče v obdobném rozsahu jako veřejné zdravotní pojištění.
Doporučeno všem pro pobyt delší jak 3 měsíce.
Tarify:KOMPLEX, KOMPLEX EXTRA

 • Vhodné zejména pro dlouhodobá víza a prodloužení víz.
 • Minimální délka pojištění jsou 3 měsíce.
 • Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb.
 • Platnost smlouvy i v rámci Schengenu (mimo ČR v rozsahu nutné a neodkladné péče).

Sjednat pojištění

Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců

Pojištění se vztahuje na nutnou a neodkladnou léčebnou péči a je doporučeno pro krátkodobý pobyt cizince v ČR.

Tarify:BASIC

 • Vhodné zejména pro krátkodobá víza a dlouhodobá víza vyřizovaná na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.
 • Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb.
 • Platnost smlouvy i v rámci Schengenu.

Sjednat pojištění

uniqua

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: isicpoint@isic.cz nebo tel.: 226 222 329

 • Tarify
 • Územní platnost
 • Nutná a neodkladná péče Nutná a neodkladná péče se skládá z nezbytné péče zdravotnické pohotovostní a záchranné služby, z lékařem indikované přepravy do nejbližšího odborně příslušného zdravotnického zařízení, ze stanovení diagnózy a léčebného postupu včetně nezbytných vyšetření, z nutných a neodkladných zdravotních výkonů včetně nezbytných léků a zdravotnického materiálu, z nezbytné hospitalizace po dobu nezbytně nutnou, a to maximálně v rozsahu nutné a neodkladné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Maximálně komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Komplexní zdravotní péče se skládá z ambulantní i ústavní léčebné péče včetně péče diagnostické, péče preventivní, péče dispenzární, a dále z pohotovostní a záchranné služby, z poskytování léků a dopravy nemocných a z případné repatriace pojištěného nebo tělesných ostatků pojištěného. Poskytnutí komplexní zdravotní péče je garantováno v síti smluvních zdravotnických zařízení a to vždy maximálně v rozsahu zdravotní péče standardně hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Limit pojistného plnění pro pojistnou událost Pojištění se sjednává se sjednanými výlukami z pojištění a s limitem pojistného plnění na pojistnou událost.
 • Lékařský převoz, repatriace Náklady na zdravotně indikovaný převoz do nejbližší vhodné nemocnice nebo k lékaři. Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad pojištěný vlastní či vlastnil, popř. do státu, ve kterém má či měl pojištěný povolen pobyt.
 • Ambulantně předepsané léky Léky předepsané ambulantně lékařem na jméno pojištěného v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
 • Akutní zubní ošetření Stomatologické ošetření za účelem odstranění bolesti, zubní výplň v jednoduchém provedení.
 • Preventivní péče
 • Prohlídka u lékaře
 • Prohlídka u stomatologa
 • Prohlídka u gynekologa Pro ženy od 15 let.
 • Povinné očkování
 • Celkem

Základní pojištění

Komplex

 • ČR + Schengen
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 1 000 Kč / rok

Základní pojištění

Komplex Extra

 • ČR + Schengen
 • 100 000 EUR
 • 100 000 EUR
 • 100 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 10 x rok (max. 1x měsíc)
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 5 000 Kč / rok

Základní pojištění

BASIC

 • ČR + Schengen
 • 60 000 EUR

Připojištění odpovědnosti
plnění: 40 000 EUR, spoluúčast 40 EUR

Ceník

Věk KOMPLEX Komplex student** KOMPLEX EXTRA Komplex EXTRA student
0 – 4 1000 Kč x 1 500 Kč x
5 – 14 860 Kč 760 Kč 1 250 Kč 1 150 Kč
15 – 39 860 Kč 760 Kč 1 250 Kč 1 150 Kč
40 – 54 860 Kč x 1 250 Kč x
55 – 59 860 Kč x 1 250 Kč x
60 – 64 1800 Kč x x Kč x
65 – 69 3600 Kč x x Kč x

Cena v Kč za 1 měsíc
Studentská sleva na pojištění = 100 Kč za měsíc
Ke všem tarifům lze sjednat připojištění odpovědnosti za 100,-Kč / měsíc

Věk BASIC Basic student**
0 – 60 400 Kč 375 Kč
61 – 69 500 Kč x

Cena v Kč za 1 měsíc
Studentská sleva na pojištění = 25 Kč za měsíc

Reklamace a detailní informace
E-mail: martin.blecha@uniqa.cz

Důležité upozornění!

V naléhavé situaci vyžadující si lékařskou pomoc volejte asistenční službu, které uvedete své jméno, číslo pojistné smlouvy a kontaktní telefon. Kontaktování asistenční služby na telefonním čísle +420 261 222 444 je nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout komplikacím před návštěvou zdravotnického zařízení.

Proč je důležité jako první kontaktovat asistenční službu?

Asistenční služba Vám vždy poradí, kterou nemocnici můžete navštívit a také, zda si dané ošetření nejdříve uhradíte sami nebo Vám ho uhradí přímo pojišťovna UNIQA. Při návštěvě některých nemocnic si ošetření musí uhradit pacient sám, přičemž pak může pojišťovnu požádat o proplacení vyšetření. Právě z tohoto důvodu je nutné nejdřív kontaktovat asistenční službu, která Vám pomůže při řešení Vaších problémů.