Stejně tak, jako v předchozích letech, tak i letos za vámi dorazí NEJOBLÍBENĚJŠÍ SHOW plná dárků a zábavy na vaší škole pod názvem ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone! A i letos se máte rozhodně na co těšit.

Oblíbená road show po univerzitách a vysokých školách v celé České republice je každoročně navštěvována tisíci studenty. Studentům přináší plno soutěží, dárků a aktivit, u kterých zažijete nejen spoustu zábavy, ale budete mít možnost získat i zajímavé ceny od partnerů ISIC TOUR.

Letošní podzimní tour vznikla za přispění hned několika partnerů. Generálním partnerem je společnost Vodafone a hlavním partnerem cestovní kancelář NEV-DAMA.
Můžete se také těšit na Student Agency, Tic Tac, Partners, Zdravel, LOAP, E15 nebo Kotex. Všichni partneři pro Vás připravili mnoho zábavy a soutěží o lákavé ceny. Stejně tak jsme pro vás i my opět připravili Velkou hru o parádní ceny, které do hry věnoval generální partner Vodafone a jako další společnost Alza, Student Agency a NEV-DAMA. Nově se budete moci vyfotit u našeho stanu ISIC, fotku poslat na náš Instagram a dostat super ceny přímo na místě.

Těšíme se na viděnou na ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone!

Kalendáře zastávek ISIC TOUR

Datum Den Město Univerzita Časy
3.10.2017 Út Praha 6 ČVUT 11:00 – 14:00
4.10.2017 St Praha 6 ČZU 11:00 – 14:00
5.10.2017 Čt Hradec Králové UHK 11:00 – 14:00
10.10.2017 Út Brno MENDELU 11:00 – 14:00
11.10.2017 St Brno VUT 11:00 – 14:00
12.10.2017 Čt Brno VFU 11:00 – 14:00
17.10.2017 Út Olomouc UPOL 11:00 – 14:00
18.10.2017 St Ostrava VŠB TUO 11:00 – 14:00
19.10.2017 Čt Brno FPSP MUNI 11:00 – 14:00
24.10.2017 Út Brno FSS MUNI 11:00 – 14:00
25.10.2017 St České Budějovice JČU 11:00 – 14:00
26.10.2017 Čt Liberec TUL 11:00 – 14:00
31.10.2017 Út Praha 2 UK 11:00 – 14:00
1.11.2017 St Praha 3 VŠE 11:00 – 14:00
2.11.2017 Čt Praha 6 VŠCHT 11:00 – 14:00

Změny termínů a umístění jsou vyhrazeny.

Generální parner
Hlavní partner

Partneři ISIC TOUR 2017

Partneři ISIC balíčku

Hostesky zajišťuje
Hostesky obleká
Tipněte si, kolik bude na Instagramu celkem fotografií se soutěžním hastagem #zvládnucokoli dne 15. 11. 2017 ve 23:59 hodin?

letak_ISIC_TOUR_2017_A5_0817 FINÁLE-1

Vážení soutěžící,

obracíme se na Vás, neboť jste se účastnili soutěže „Velká hra“, kterou pořádá a organizuje společnost GTS ALIVE s. r. o., IČ: 26193272, sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560. Do soutěže se každý soutěžící zapojil vyplněním soutěžního formuláře, zadáním odpovědi na soutěžní otázku a vyslovením souhlasu s Pravidly pro ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone – Velká hra („pravidla“) a Podmínkami akcí a soutěží („podmínky“).

Bohužel z důvodu nezávislých na vůli a možnostech pořadatele, resp. z důvodu podvodného jednání jednoho ze soutěžících došlo k blokaci soutěžního hashtagu a soutěžního účtu na sociální síti INSTAGRAM a
soutěž tak není technicky možné vyhodnotit.

Podvodné jednání soutěžícího bylo zjištěno při kontrole všech příspěvků, přičemž spočívalo v tom, že jeden soutěžících do soutěže vkládal značné množství fotografií s hashtagem #zvládnucokoli, bez toho, aniž by se jednalo o fotografie relevantní pro probíhající akci partnerů ISIC TOUR (např. množství fotografií zobrazuje text „Vláda okol“, modré motorové vozidlo, černou plochu, aniž by bylo cokoliv dále zachyceno). Podvodně zařazené příspěvky byly neprodleně, v souladu s ustanoveními 4.5, 4.6, 9.10 a 9.11 podmínek soutěže, vyloučeny ze soutěže, avšak mezitím došlo, v důsledku podvodného jednání, ze strany sociální sítě INSTAGRAM k blokaci soutěžního hashtagu a účtu.

K blokaci účtu došlo v důsledku úmyslného jednání třetí osoby proti pravidlům a podmínkám soutěže, přičemž pořadatel soutěže nemohl uvedené jakkoliv ovlivnit. Přestože pořadatel vynaložil veškeré úsilí k zajištění odblokování účtu na sociální síti, tak k němu doposud nedošlo (tak aby soutěž mohla být v souladu s pravidly a v termínu dle pravidel vyhodnocena) a není možné určit, kdy a zda vůbec k odblokování soutěžního účtu na sociální síti dojde. S ohledem na do soutěže řádně zapojené soutěžící, zejm. jako vyjádření díku za jejich zájem o soutěž a splnění jejích podmínek, které vyžadovalo ze strany soutěžících aktivní jednání, jsme přistoupili v souladu s ustanovením 9.1, 9.7 a 9.9 podmínek soutěže pro transparentní způsob distribuce výher již zapojeným účastníkům, a to na základě provedení dále popsaného losování.

Losování proběhne dne 18. 12. 2017 za účasti pěti osob z řad zástupců pořadatele a partnera soutěže. Výhry se budou losovat postupně od prvního až do posledního místa, přičemž výběr losem bude proveden ze
všech řádné zapojených účastníků soutěže.
O průběhu bude pořízen písemný protokol podepsaný všemi zúčastněnými osobami. Výherci soutěže budou o své výhře informováni ve výherním e-mailu,
který jim bude doručen na e-mailovou adresu, se kterou se zapojili do soutěže. Každý soutěžící může vyhrát maximálně jednu výhru. Ostatní body pravidel a podmínek soutěže zůstávají v platnosti.

V případě, že se soutěžící nechce účastnit losu, napíše email do 17.12.2017 na adresu legal@isic.cz s informací, že se nechce účastnit losování.

Pravidla pro ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone – Velká hra

1. Úvodní ustanovení
1.1. Účelem tohoto dokumentu je doplnění úplných pravidel soutěže „Velká hra“ umístěných v Podmínkách akcí a soutěží o konkrétní pravidla a podmínky soutěže „Velká hra“ pořádané GTS ALIVE v České republice.
1.2. Tato Zkrácená pravidla jsou platná ode dne 3. 10. 2017, přičemž pořadatel je oprávněn provést z důležitých důvodů změnu pravidel, která je účinná zveřejněním na webových stránkách www.isic.cz.
1.3. Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.
2. Doba a místo konání
2.1. Soutěž probíhá od 3. 10. 2017 00:00:00 do 2. 11. 2017 23:59:59.
2.2. Soutěž probíhá v rámci „ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone“ na zastávkách, jejichž výčet a časy jsou uvedeny zde.

3. Specifikace hry a mechaniky
3.1. Hry se mohou účastnit pouze Soutěžící, kteří jsou držitelem platného průkazu ISIC, ITIC, IYTC či ALIVE.
3.2. Soutěžící pro účast pravdivě vyplní v soutěžním formuláři tyto své osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • Telefon,
 • E-mail,
 • Datum narození,
 • Pohlaví,
 • Univerzita (název),
 • Číslo průkazu ISIC, ITIC, IYTC či ALIVE,
 • Zaměření studia,
 • Datum,
 • Soutěžní tip,
 • Podpis.

3.3. Do hry jsou zařazeni pouze ti Soutěžící, kteří řádně, správně a úplně vyplněný soutěžní formulář odevzdají do sběrného boxu umístěného v místě konání, tedy na zastávkách ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone ve stanovených časech.
3.4. Každý Soutěžící se může Soutěže účastnit maximálně jednou. Při opakované účasti bude Soutěžící ze Soutěže zcela vyřazen.
3.5. Soutěžní mechanika je tipovací. Pro účast v Soutěži musí Soutěžící v soutěžním formuláři vyplnit svůj tip na otázku: „Kolik bude na Instagramu celkem fotografií se soutěžním hastagem #zvládnucokoli dne 15. 11. 2017 ve 23:59 hodin?“
3.6. Tip musí být vyjádřen v celých číslech v arabských číslicích (např.: 1), jiné tipy do soutěže nebudou zařazeny.
3.7. Výherní (správná) odpověď bude zjištěna dne 15. 11. 2017 ve 23:59:59 tříčlennou porotou určenou organizátorem a tvořenou zástupci organizátora. Odpověď takto zjištěná je jediná závazná a rozhodná odpověď a výsledek a není možno ji měnit.

4. Určení výherce
4.1. Výherců bude v Soutěži určeno celkem šedesát.
4.2. Výhercem hlavní výhry se stane ten Soutěžící, který splnil veškeré podmínky a pravidla a který tipne správně, resp. odpoví nejpřesněji (nejblíže) správné odpovědi na soutěžní otázku.
4.3. Výherce výhry dva až šedesát je určen tak, že druhou cenu získá účastník, který má v pořadí druhou nejbližší (nejpřesnější) odpověď a tak dále až do šedesáté ceny.
4.4. V případě shodných odpovědí lepší pořadí získá ta odpověď, která byla zařazena do Soutěže ve dřívější den. V případě shody dnů bude těmto Soutěžícím zaslána doplňující otázka k určení výherce. Dodatečnou vědomostní otázkou bude otázka obdobného charakteru a Soutěžící budou vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší tří dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny Soutěžící. Nárok na výhru (výhry) pak bude určen stejným klíčem.
4.5. V případě, že v průběhu trvání hry nebude doručen dostatečný počet odpovědí potřebný k určení výherců, zbývající výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže.
4.6. Výherce, jeho křestní jméno a město bydliště, může být uveřejněn na webových stránkách isic.cz a na sociálních sítích organizátora.
4.7. Soutěž bude vyhodnocena do 31. 12. 2017.
4.8. Výherci budou osloveni formou e-mailu nebo telefonicky vyplněného Soutěžícím v rámci soutěžního formuláře do 14 dní od vyhodnocení Soutěže. V případě, že výherce nebude na výherní zprávu reagovat do 1 měsíce, ztrácí nárok na výhru a tato propadá GTS ALIVE, který rozhodne o dalším užití.

5. Výhry, předání výher
5.1. Do Soutěže je vloženo celkem šedesát výher takto:

 • hlavní cena: skútr Znen Firebird, Model: ZN50QT-H motor: 49 ccm;
 • 2. cena: tablet iPad, druh: mini 4, barva: silver, úložiště: 16 GB;
 • 3. cena: chytré hodinky Samsung Gear, druh: S2, barva: černá;
 • 4 – 20. cena: mobilní telefon Vodafone Smart, druh: V8, barva: stříbrná;
 • 21. – 30. cena: poukaz na zájezd NEV-DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., ve výši 5.000,- Kč, platnost: 30. 09. 2018;
 • 31. – 40. cena: slevový voucher na program Work and Travel USA, program společnosti STUDENT AGENCY k. s., ve výši 1.000,- Kč, platnost: 31. 3. 2018;
 • 41. – 60. cena: poukaz na nákup e-shopu alza.cz, provozovaném společností Alza.cz a.s., ve výši 500,- Kč, platnost: 1. 4. 2018.

5.2. Pro uplatnění poukazů musí dojít k uzavření příslušné smlouvy v době platnosti.
5.3. Hlavní cena může být předána pouze osobě starší 18 let. V případě, že výherce tuto podmínku nesplňuje, může být hlavní cena předána osobě určené výhercem splňující podmínku dle věty první tohoto odstavce. Hlavní cena bude předána v sídle GTS ALIVE a přepravu je povinen si zajistit výherce na své náklady. V případě, že si výherce nepřevezme hlavní výhru do 90 dnů ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí výhry v doprovodu svého zákonného zástupce.
5.4. Ostatní ceny budou předány dle rozhodnutí GTS ALIVE v sídle společnosti, případně doporučeně poštou. Způsob předání bude výherci oznámen ve výherním e-mailu.
5.5. 21. – 30. cena, resp. poukaz na zájezd lze využít při nákupu zájezdu z aktuální nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. a NEV-DAMA (obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.) a může být uplatněn na jednu smlouvu o zájezdu při úhradě zálohy nebo doplatku ceny zájezdu. Poukaz nelze uplatnit zpětně na již uhrazenou smlouvu o zájezdu. Poukaz nelze proplatit v penězích. Hodnota poukazu se započte ke kupní ceně zájezdu. V případě, že cena zájezdu bude vyšší, než-li nominální hodnota poukazu, držitel tento rozdíl doplatí. V případě, že cena zájezdu bude nižší, než-li hodnota poukazu, zůstatek se nevrací. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu se zákazníkovi vrací poukaz v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Je zakázáno poukaz prodávat prostřednictvím internetových a inzertních služeb. Poukaz je možno uplatnit v kterékoli prodejně Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. a NEV-DAMA (obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.). Veškeré podmínky smlouvy o zájezdu, pravidla cesty a odpovědnost je upravena v podmínkách Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Účastník bere na vědomí, že podmínky zvoleného zájezdu jsou stanoveny smlouvou o zájezdu a příslušnými obchodními podmínkami a volba zájezdu je omezena nabídkou NEV-DAMA. Doporučujeme si pro každý zájezd sjednat cestovní pojištění. Výherce také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osob, které ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí. Termín výhry si účastník může vybrat v rámci volných kapacit u poskytovatele výhry. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možno zájezd, účastníky, jiné podmínky ani termín měnit. Termín není měnitelný ani v případě, že se výherce tohoto termínu nemůže zúčastnit. GTS ALIVE nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry.
5.6. Výhry jsou přenosné, poukazy může uplatnit nejen výherce na svůj nákup.
5.7. Reklamovat výhry u organizátora, společnosti GTS ALIVE není možné. Vady je možno uplatnit u partnera, který výhru do Soutěže dodal. O partnerovi a možnosti uplatnění vad bude výherce informován v průvodním dopise, který obdrží spolu s výhrou.
5.8. Organizátor nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti nebo při užívání výhry či s účastí v Soutěži.
5.9. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na jednu Výhru, použije se pro určení oprávněného výherce prokázání jména a příjmení a čísla průkazu.
6.2. V případě rozporu propagačních materiálů a těchto Zkrácených pravidel, mají přednost tato Zkrácená pravidla. Otázky neupravené těmito Zkrácenými pravidly a zpracování osobních údajů se řídí Podmínkami akcí a soutěží.
6.3. Okamžikem vyplnění formuláře a jeho podpisu dle těchto Zkrácených pravidel, Soutěžící vstupuje do Soutěže, čímž uděluje svůj souhlas s těmito Zkrácenými pravidly a s Podmínkami, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat.
6.4. Veškeré výrazy v těchto Podmínkách psané prvním velkým písmenem mají výhradně význam uvedený v Definicích zde.

Chcete se podívat jak ISIC TOUR probíhala na jednotlivých univerzitách po celé republice? Koukněte na náš Facebook, kde najdete kompletní fotoreport.

ISIC TOUR 2017 přijela na první univerzity!

ISIC TOUR 2017 přijela na první univerzity!

Tento týden začala show, která postupně projede patnáct univerzit po celé České republice, ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone. První týden jsme odstartovali na ČVUT, kde jsme stáli přímo před studentskou menzou. Zájem o balíček ISIC byl jak na ČVUT, tak i na dalších zastávkách tohoto týdne (ČZU a UHK), enormní.

Více

Podrobná informace o pořízení záznamu a souvisejícím zpracování osobních údajů

1. Záznam pořizuje a souhlas je udělován společnosti GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 11800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 (dále jen „GTS ALIVE“).

2. Záznam se pořizuje v rámci akce GTS ALIVE pro držitelé průkazů ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE v České Republice na místech uvedených na www.isic.cz, ve dnech 3. 10. 2017 – 2. 11. 2017, s názvem ISIC TOUR 2017 (dále jen „ISIC TOUR“).

3. Vstupem do areálu ISIC TOUR jste udělili dobrovolně a bezplatně souhlas v souladu s ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, aby pověřený zástupce GTS ALIVE zachytil fotografickou a audiovizuální technologií záznam Vaší podoby, případně dalších v úvahu připadajících prvků a projevů Vaší osobnosti (dále jen „záznam“).

4. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5. Účelem pořízení záznamu je zachycení ISIC TOUR pro zveřejnění, vytvoření fotografie pro účastníky ISIC TOUR, možnost účastníků se na fotkách a videích nalézt a označit se v rámci sociálních sítí, možnost účastníků si svoji fotografii stáhnout a uložit, a zveřejnění reportáže a galerie fotografií z ISIC TOUR.

6. Souhlas zahrnuje oprávnění GTS ALIVE záznam zveřejnit a užít na propagačních materiálech (zejména nikoliv však výlučně letáčky, ISIC noviny, plakáty, tištěná propagace, katalog partnerům a další), na síti Internet, zahrnující mimo jiné webové stránky www.isic.cz a sociální sítě Instagram, Youtube a Facebook, to vše k veřejné prezentaci ISIC TOUR. Z ISIC TOUR bude pořízen sestříhaný audiovizuální záznam, který bude GTS ALIVE prezentován partnerům ISIC TOUR.

7. Souhlas zahrnuje oprávnění GTS ALIVE záznam promítat na plátno, zobrazit na ISIC TOUR a jiných akcích GTS ALIVE a dále záznam uchovávat pro interní evidenční účely GTS ALIVE, včetně vyhodnocení ISIC TOUR a prezentace partnerům ISIC TOUR.

8. GTS ALIVE je oprávněna v záznamu činit nezbytné úpravy a retuše, a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly a dalšími prvky.

9. GTS ALIVE má právo, nikoli však povinnost záznam užít. GTS ALIVE má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i Vaše jméno a příjmení.

10. V rámci uchování záznamu mohou být zpracovány Vaše osobní údaje, pokud je Vaše osoba identifikovatelná a to zejména Vaše fotografie či Vaše audiovizuální podoba. V této souvislosti vstupem do areálu berete na vědomí, že máte práva uvedená v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ dostupném na www.isic.cz a také u hostesky GTS ALIVE na ISIC TOUR. V tomto dokumentu jsou uvedeny kontakty GTS ALIVE pro případ Vašich žádostí, zpracovatelé GTS ALIVE a příjemci osobních údajů a rovněž poučení o dozorovém orgánu a opatřeních k ochraně osobních údajů.

K. Šimková, K. Pekařová, B. Paulusova, K. Kluch, K. Šilhavá, J. SITA, A. Prášková, S. Ramesh, A. Flanderová, J. TOMKO, K. SVOBODOVÁ, M. Minichová, N. Ondusková, N. Kandrová, N. Havlíková, K. Kušniráková ,M. Phamová, T. Krejčí, A. Červinková, O. Knap
K. Vejvodová, D. Zeynep, A. HORBENTO, A. Mottlová, T. Machová, A. PALÁT, V. KOMÍNKOVÁ, J. Švéda, J. Janorec, J. Voneš, T. Podolská, M. Fajtová, K. TROPPOVÁ
K. Vinklarová, Š. MUŽIKOVÁ, M. Fojtíková, V. Škopek, M. Schiller, J. ŠVUGEROVÁ, M. CARDA, L. Tobolka, L. Dvořáková, K. Formánková, K. Šudomová, J. Pyszko, J. MARŠÁL,
Ž. Bondová, K. Schánělová, A. Pátková, P. DUŠKOVÁ, T. Juhaňáková, R. Holinková, M. Kazdová, T. Zemanová, B. KOČOVÁ, Ž. Matiovská, M. Macečková, M. Benešová, M. Kocurek, E. Vodochodská